Forskjell mellom versjoner av «MØTE 29. OKTOBER 2018»

Fra matnat
Linje 18: Linje 18:
  
 
'''SAK 18/22''' <br />
 
'''SAK 18/22''' <br />
[https://wiki.uib.no/matnat/images/7/7b/Saksforelegg_til_studiestyret_-_store_endringer_FERDIG.pdf '''STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2019/2020 OG VÅRSEMESTERET 2019'''] - saksforelegg<br />
+
[https://wiki.uib.no/matnat/images/b/b1/Sak18-22_Store_studieplanendringer_2019-20_med_tillegg.pdf '''STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2019/2020 OG VÅRSEMESTERET 2019'''] - saksforelegg<br />
[https://wiki.uib.no/matnat/images/4/48/Tillegg_til_studiestyret_-_store_studieplanendinger_%28002%29.pdf '''Tillegg til saksforelegget''' (ettersendte saker)] - saksforelegg<br />
 
 
''Vedtakssak (Saksnr. 2018/10668)''
 
''Vedtakssak (Saksnr. 2018/10668)''
  

Revisjonen fra 29. okt. 2018 kl. 14:29

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)

PROTOKOLL fra møte 19. september 2018


SAK 18/21
Programevaluering for studieprogrammene i petroleum- og prosessteknologi - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

Vedlegg


SAK 18/22
STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2019/2020 OG VÅRSEMESTERET 2019 - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2018/10668)

VEDLEGG

Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:


SAK 18/23
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. Orientering om masteropptak høsten 2018
  2. Orientering om semesterstart. Muntlig orientering.
  3. Meritteringsordning ETP: Status for 2. søknadsrunde. Muntlig orientering
  4. Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen: Status og plan for implementering. Muntlig orientering
  5. MNs høringsuttalelse til forslag til lokal opptaksforskrift for UiB
  6. Presentasjon av Studentdata i DBH
  7. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering