MØTE 29. OKTOBER 2014

Fra matnat

kl. 1015-1200

Rom 1C6a (tidligere 1005), Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument (pdf) - vedleggene med oversendelser fra instituttene og programbeskrivelser er ikke med i dette dokumentet.


Protokoll fra møte 17. september 2014


Presentasjon: Gjennomgang av "Mål og innhold" og "Læringsutbytte" i programbeskrivelser (ppt-fil)


Sak 14/15

Vedtakssak (Saksnr. 2014/8858)

STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2015/2016 OG VÅREN 2015 - saksforelegg


VEDLEGG

- Brev fra fakultetet

- Oversikt: Nedlegging og oppretting av emner


Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:

- Geofysisk institutt

- Institutt for biologi

- Institutt for fysikk og teknologi

- Institutt for geovitenskap Ettersendt - ønske om studieplanendringer

- Institutt for informatikk

- Kjemisk institutt, Nanoteknologi/Nanovitenskap

- Matematisk institutt

- Molekylærbiologisk institutt Ettersendt - ønske om studieplanendringer Vedlegg 1 ettersending Vedlegg 2 ettersending

- Lærerutdanningsutvalget


Oversendelser fra instituttene - Programbeskrivelser:

- Geofysisk institutt: BA Meteorologi/oseanografi, MA Meteorologi/oseanografi, Energi

- Institutt for biologi: BA Biologi, Havbruk, Miljø- og ressursfag, MA Biologi, MA Fiskehelse

- Institutt for fysikk og teknologi: BA Fysikk, MA Fysikk, BA Petroleum- og prosessteknologi, MA Petroleum- og prosessteknologi

- Institutt for geovitenskap: BA Geovitenskap, MA Geovitenskap

- Institutt for informatikk: BA Informatikk, MA Informatikk

- Kjemisk institutt: BA Kjemi, MA Kjemi, BA Nanoteknologi, MA Nanovitenskap

- Matematisk institutt: BA Matematikk, MA Matematikk

- Molekylærbiologisk institutt: BA Molekylærbiologi, MA Molekylærbiologi

- Lærerutdanningsutvalget: MA Lektor


SAK 14/16

Vedtakssak (Saksnr. 2011/9589)

UTVIDELSE AV PROGRAMSTYRET FOR MASTERPROGRAMMET I ENERGI - saksforelegg


SAK 14/17

EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

1. Sivilingeniør - utredning av mulige 5-årige studieløp. Muntlig orientering

2. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

3. Skolebasert kompetanseutvikling. Muntlig orientering

4. Skolelaboratoriet, justeringer i organisering. Muntlig orientering