MØTE 28. OKTOBER 2015

Fra matnat

kl. 1015-1200

Rom 1C6a (tidligere 1005), Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument (pdf) - Sak 15/15: vedleggene med oversendelser fra instituttene og "Self-assessment Marine Research" er ikke med i dette dokumentet.


Protokoll fra møte 27. mai 2015


Sak 15/14

Vedtakssak (Saksnr. 2013/4763)

OPPNEVNING AV PROGRAMSENSOR FOR BACHELORPROGRAMMET I MILJØ- OG RESSURSFAG OG FOR STUDIEPROGRAMMENE I KJEMI - saksforelegg


SAK 15/15

Vedtakssak (Saksnr. 2015/9880)

STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2016/2017 OG VÅRSEMESTERET 2016 - saksforelegg

VEDLEGG

- Brev fra fakultetet

- Oversikt: Nedlegging og oppretting av emner


DEL A: Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:

- Geofysisk institutt

- Institutt for biologi

- Institutt for fysikk og teknologi

- Institutt for geovitenskap

- Institutt for informatikk

- Kjemisk institutt med Nanoteknologi/Nanovitenskap

- Matematisk institutt

- Molekylærbiologisk institutt

- Lærerutdanningsutvalget


DEL B: Oppretting av Integrert masterprogram i havbruk og sjømat – HAVSJØ (sivilingeniør)

Søknad om oppretting av studieprogram - Integrert masterprogram i havbruk og sjømat – HAVSJØ (sivilingeniør)


Vedlegg til søknad om oppretting av studieprogram

- Studieprogrambeskrivelse

- Avtale om praksis i fiskehelse

- Letter of intent

- Emner i programmet

- Self-assessment Marine Research


SAK 15/16

Diskusjonssak (Saksnr. 2015/11148)

ØNSKER TIL NYTT PLAGIERINGSKONTROLLVERKTØY - saksforelegg

VEDLEGG: Brev fra Kjemisk institutt


SAK 15/17

EVENTUELT

- Emneevalueringer og bruk av tillitsvalgte (meldt inn av studentene)


ORIENTERINGSSAKER

1. Masteropptak høst 2015 - Tall og hovedfunn

2. "Etikk i utdanningen" i læringsutbyttebeskrivelsene i alle studieprogram - På studiestyremøte 27. mai ble det vedtatt at alle studieprogram ved fakultetet

bør ha et punkt under «generell kompetanse» i læringsutbyttet som omhandler etisk bevissthet. Vedlagt en oversikt over punktet om etisk bevissthet i alle studieprogram.

3. Varsel om utlysning av nye Sentre for fremragende utdanning

4. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

5. Overgang til ny læringsplattform fra våren 2016. Muntlig orientering

6. Utforming av nye programbeskrivelser etter NOKUT mal for alle studieprogram ved UiB. Muntlig orientering

7. Nye nasjonale opptakskrav til realfag. Muntlig orientering

8. Nye studieplasser til MN - innvilgede og pågående prosesser. Muntlig orientering