MØTE 28. MAI 2014

Fra matnat

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument (pdf) - store dokumenter fra orienteringssakene 2 (rapport "I pose og sekk"), 14 (sensorveiledninger) og 15 (programsensorrapport) er ikke med.


Protokoll fra møte 2. april 2014


Sak 14/9

Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

PLAN FOR PROGRAMEVALUERINGER - saksforelegg

Evalueringsplan - vedlegg


SAK 14/10

Vedtakssak (Saksnr. 2013/9703)

NYE MALER FOR STUDIEPROGRAM - saksforelegg

Mal for bachelorprogram - vedlegg

Mal for masterprogram - vedlegg


SAK 14/11

EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER - og noen påminnelser

1. Utvidelse av lærerutdanningsutvalget - to skolerepresentanter

2. Undervisningsspråk og språkpolitikk ved UiB - Undervisningsspråk iht forskriften, Vedtak til språkpolitikk ved UiB, Rapport om språkpolitikk "I pose og sekk"

3. Masterseremoni

4. Litteraturlister/pensumlister frist 1. juni

5. Emneevalueringer i studiekvalitetsbasen

6. Fagseminar om fusk og plagiat 19. juni (kl 13.15 til 15.00, rom: Pi i fjerde)

7. Orientering fra studiekvalitetskonferansen 20. mai

8. Informatikk: Orientering om evt omlegging av bachelorprogrammene

9. Samordna opptak høsten 2014: Orientering om søkertall og prosessen videre

10. Masteropptak høsten 2014: Orientering om søkertall

11. Orientering fra Utdanningsutvalget

12. Studietilbud med færre enn 20 studenter (artikkel i PåHøyden)

13. Overgang til nye retningslinjer for karaktersetting av masteroppgaver i MNT-fag - Fakultetets infoside

14. Sensorveiledninger for mastereksamen: Institutt for biologi, Institutt for fysikk og teknologi, Geofysisk institutt: Energi, Meteorologi/oseanografi, MARECLIM

15. Rapport fra programsensor for BA fysikk