MØTE 26. SEPTEMBER 2012

Fra matnat

ONSDAG 26. SEPTEMBER 2012

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjonens møterom)

Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)


Protokoll fra møte 30. mai 2012


Sak 13/12

Vedtakssak (Saksnr. 12/10649)

Studiekvalitetsbasen - saksforelegg med vedlegg

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/


SAK 14/12

Vedtakssak (Saksnr. 12/341)

Oppnevning av leder for lærerutdanningsutvalget - saksforelegg


SAK 15/12

Vedtakssak (Saksnr. 11/12842)

Masteropptak høsten 2012 - saksforelegg


Orienteringssaker

1. Etiske retningslinjer for relasjonen mellom veileder og student eller kandidat ved UiB

2. NOKUT-portalen (dbh.nsd.uib.no/nokutportal) - Indikatorer for kvalitet i utdanning og forskning

3. Studentsurvey av «Nordic Master Programme» 2012, Oxford Research. Engelsk versjon. Bl.a. MARECLIM Joint Nordic Master's Programme in Marine Ecosystems and Climate

4. Seminar: Internasjonalisering og undervisningsspråk

5. PEK-søknader

6. Orienteringer fra Utdanningsutvalget. Muntlig orientering.

7. Prøveordning med opptak av forelesninger. Muntlig orientering.

8. Videre oppfølging av innføringen av nye karakterbeskrivelser for masteroppgaver i MNT-fag. Muntlig orientering.

9. Oppfølging av studentenes sak om miljøtiltak. Muntlig orientering.