Forskjell mellom versjoner av «MØTE 26. OKTOBER 2011»

Fra matnat
Linje 10: Linje 10:
 
Innkalling
 
Innkalling
  
PROTOKOLL FRA MØTE 14. SEPTEMBER 2011               
+
Protokoll fra møte 14. september 2011               
  
  

Revisjonen fra 20. okt. 2011 kl. 14:12

ONSDAG 26. OKTOBER 2011

kl. 1015-1130

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjonens møterom)

Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)


Innkalling

Protokoll fra møte 14. september 2011


Sak 17/11

Opprettelse av masterprogram i energi - saksforelegg


Sak 18/11

Studieplanendringer for studieåret 2012/2013 og våren 2012 - saksforelegg

Vedlegg:

Brev fra fakultetet datert 14. september 2011

Forslag til studieplanendringer fra instituttene


Orienteringssaker

1. Muntlig orientering om På Vei - uken (uke 42).

2. Oversikt over masteropptak høsten 2011. Deles ut på møtet.