Forskjell mellom versjoner av «MØTE 26. OKTOBER 2011»

Fra matnat
Linje 35: Linje 35:
 
Vedlegg:  
 
Vedlegg:  
  
Brev fra fakultetet datert 14. september 2011
+
Brev fra fakultetet til instituttene
  
Forslag til studieplanendringer fra instituttene
+
Oversendelsene fra instituttene
  
  

Revisjonen fra 21. okt. 2011 kl. 13:05

ONSDAG 26. OKTOBER 2011

kl. 1015-1130

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjonens møterom)

Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)


Innkalling

Protokoll fra møte 14. september 2011


Sak 17/11

Opprettelse av masterprogram i energi - saksforelegg

Vedlegg:

Studieplan for masterprogram i energi

Oversikt over tema innenfor studieretningene

Oppnevning av midlertidig programstyre

Høringsuttalelse fra HiB til rapport om masterprogram i energi


Sak 18/11

Studieplanendringer for studieåret 2012/2013 og våren 2012 - saksforelegg

Vedlegg:

Brev fra fakultetet til instituttene

Oversendelsene fra instituttene


Orienteringssaker

1. Muntlig orientering om På Vei - uken (uke 42).

2. Oversikt over masteropptak høsten 2011. Deles ut på møtet.