Forskjell mellom versjoner av «MØTE 26. OKTOBER 2011»

Fra matnat
(Created page with ''''MØTE 26. OKTOBER 2011''' Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjonens møterom) Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument (pdf) Innkalling Protoko…')
 
Linje 5: Linje 5:
 
Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)  
 
Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)  
  
 +
Innkalling til møte i Studiestyret
  
Innkalling
+
Onsdag 26. oktober 2011 kl. 1015-1130
 +
Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjonens møterom)
  
Protokoll fra møte 27. april 2011
+
I  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                             
  
 +
II  PROTOKOLL FRA MØTE 14. SEPTEMBER 2011             
  
Sak 12/11
 
  
Beskrivelser av læringsutbytte – avslutning av saken - saksforelegg
 
  
 +
Sak 17/11   
  
Sak 13/11
+
Opprettelse av masterprogram i energi - saksforelegg  
 
 
Oppretting av felles masterprogram i informatikk - programutvikling - saksforelegg  
 
 
 
Vedlegg:
 
 
 
Brev fra Institutt for informatikk datert 25. mai 2011)
 
 
 
Oppdatert studieplan for programutvikling
 
 
 
Intensjonsavtale (ettersendes)
 
 
 
  
  
  
Sak 14/11  
+
Sak 18/11  
  
Rapport om masterprogram i energi – forslag til innhold - saksforelegg  
+
Studieplanendringer for studieåret 2012/2013 og våren 2012 - saksforelegg  
  
 
Vedlegg:  
 
Vedlegg:  
  
Rapport
+
Brev fra fakultetet datert 14. september 2011
 
 
Høringssak - brev fra fakultetet  
 
 
 
Høringssvarene fra instituttene
 
 
 
 
 
Sak 15/11
 
 
 
Masteropptak – kvote og internasjonale selvfinansierte søkere - saksforelegg
 
  
Vedlegg:
+
Forslag til studieplanendringer fra instituttene
  
Gjennomføring - KVOTE og INTGRAD
 
  
  
 
Orienteringssaker  
 
Orienteringssaker  
  
1. Skolepresentasjon presenteres 22. september. Vedlagt.
+
1. Muntlig orientering om ''På Vei'' - uken (uke 42).  
 
 
2. Oppnevning/forlengelse av programsensor i kjemi. Vedlagt.
 
 
 
3. Oppnevning av arbeidsgruppe for brukerorientert matematikkundervisning. Vedlagt.
 
 
 
4. Oversikt over masteropptak høsten 2011. Vedlagt.  
 
  
5. Orientering om opptak og semesterstart høsten 2011. Deles ut på møtet.
+
2. Oversikt over masteropptak høsten 2011. Deles ut på møtet.

Revisjonen fra 20. okt. 2011 kl. 14:09

MØTE 26. OKTOBER 2011

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjonens møterom)

Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)

Innkalling til møte i Studiestyret

Onsdag 26. oktober 2011 kl. 1015-1130 Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjonens møterom)

I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

II PROTOKOLL FRA MØTE 14. SEPTEMBER 2011


Sak 17/11

Opprettelse av masterprogram i energi - saksforelegg


Sak 18/11

Studieplanendringer for studieåret 2012/2013 og våren 2012 - saksforelegg

Vedlegg:

Brev fra fakultetet datert 14. september 2011

Forslag til studieplanendringer fra instituttene


Orienteringssaker

1. Muntlig orientering om På Vei - uken (uke 42).

2. Oversikt over masteropptak høsten 2011. Deles ut på møtet.