MØTE 22. FEBRUAR 2017

Fra matnat

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)


PROTOKOLL fra møte 7. desember 2016


SAK 17/1
RETNINGSLINJER FOR TIMEPLANLEGGING VED MN - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2016/9838)

VEDLEGG


SAK 17/2
STUDIESTYRETS OG PROGRAMSTYRENES MANDAT - Saksforelegg
Drøftingssak (Saksnr. 2014/360)

VEDLEGG:


SAK 17/3
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

 1. Prosjektet: kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning PPpresentasjon
 2. Endring av undervisningsleder på BIO
 3. Studiebarometeret 2016
 4. NOKUTs nye studietilsynsforskrift (Forskriften i Lovdata)
 5. Revisjon av alle studieprogram - status. Muntlig orientering
 6. Arbeidsgruppe for rekruttering: Status for arbeidet. Muntlig orientering
 7. Mandat for arbeidsgruppe for sivilingeniør
 8. Status for ETP-arbeidet. Muntlig orientering
 9. Praksis for egenandeler ved feltundervisning. Muntlig orientering
 10. Nedlegging av MIRE-programmet (Bachelor i miljø- og ressursfag). Muntlig orientering
 11. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering