MØTE 20. MARS 2015

Fra matnat
Revisjon per 18. mar. 2015 kl. 14:48 av Nzlis (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

kl. 1015-1200

Rom 1C6a (tidligere 1005), Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument (pdf) - vedleggene med oversendelser fra instituttene er ikke med i dette dokumentet.


Protokoll fra møte 1. desember 2014 - sirkulasjon


Sak 15/1

Vedtakssak (Saksnr. 2013/4763)

FULLMAKT TIL Å OPPNEVNE PROGRAMSENSORER - saksforelegg

VEDLEGG: Studiestyrevedtak 3/05 Programsensors oppgaver


SAK 15/2

Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

PROGRAMEVALUERINGER OG OPPDATERING AV PLANEN - saksforelegg

VEDLEGG:

- Programevaluering av bachelor i datateknologi og bachelor i datavitenskap

- Egenevaluering av Master i nanovitenskap

- Oppdatert plan for programevalueringer


SAK 15/3

Vedtakssak (Saksnr. 2014/8858)

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2015. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM - saksforelegg

VEDLEGG

- Brev fra fakultetet

- Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer


SAK 15/4

Vedtakssak (Saksnr. 2015/1086)

UTDANNINGSMELDING 2014 - PLANER 2015 - saksforelegg

VEDLEGG

- Utkast til utdanningsmeldingen 2014 – planer 2015

- Utdanningsmelding 2014 fra instituttene - Sammendrag med spesielle trekk, planer og tiltak

- Brev fra fakultetet om meldingene 2014

- Bestilling fra universitetsdirektøren

- Utdanningsmeldinger fra instituttene: BIO, GEO, GFI, IFT-fysikk, IFT-PTEK, Informatikk, KI-kjemi, KI-nano, Matematisk, MBI


SAK 15/5

DIGITAL EKSAMEN - TILFØYELSE TIL EMNEBESKRIVELSER PÅ EMNER MED SKRIFTLIG SKOLEEKSAMEN - Saksforelegg


SAK 15/6

EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

1. Oppnevning av programsensor for lektorprogrammet

2. Seminar om lektorutdanning. Muntlig orientering

3. Utredning av nye femårige sivilingeniørløp ved fakultetet - status. Muntlig orientering

4. Studentaksjon om vurderingsformer, UU-sak om vurderingsformer og oppdaterte tabeller

5. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering