MØTE 20. FEBRUAR 2013

Fra matnat

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjonens møterom)

Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)


Protokoll fra møte 5. desember 2012

Protokoll fra møte 20. februar 2013


Sak 13/01

Vedtakssak (Saksnr. 2013/2238)

MENTORORDNING - saksforelegg


Sak 13/02

Vedtakssak (Saksnr. 2011/13600)

SENSURSKJEMA FOR KARAKTERSETTING - saksforelegg


ORIENTERINGSSAKER

Presentasjon av visedekan


1. Læringsutbyttebeskrivelser, videre oppfølging

2. NOKUT-evaluering

3. Sivilingeniørtittel - utredning av KD om gjeninnføring av tittel etter visse kriterier

4. Mini-høring om fargekodesystem

5. Handlingsplan for rekruttering

6. SFU-utlysing i mars

7. Ny rammeplan for lektorutdanningen

8. Internasjonale studenter – spørreundersøkelse

9. Ex.phil – høring fra Studentparlamentet - utkast til svar vedlagt

10. Studentombud – svar fra fakultetet vedlagt