MØTE 2. APRIL 2014

Fra matnat

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)


Protokoll fra møte 5. mars 2014


Sak 14/3

Vedtakssak (Saksnr. 2013/9703)

PLANER FOR OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM, SAMT MINDRE STUDIEPLANENDRINGER FOR HØSTEN 2014 - saksforelegg

Oversendelser fra instituttene - vedlegg


SAK 14/4

Vedtakssak (Saksnr. 2013/11253)

NY STUDIEPLAN FOR LEKTORUTDANNING - saksforelegg

Oversendelsesbrev fra lærerutdanningsutvalget - vedlegg

Studieplaner - vedlegg

Studieløp - vedlegg


SAK 14/5

Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

PLAN FOR PROGRAMEVALUERINGER - saksforelegg

Oversikt over programevalueringer og andre evalueringer - vedlegg

Brev fra instituttene - vedlegg


SAK 14/6

Vedtakssak (Saksnr. 2013/11253)

GJENNOMGANG AV AVTALER FOR DELSTUDIER I UTLANDET - saksforelegg

Lister over eksisterende avtaler eid av institutter ved MN - vedlegg


SAK 14/7

Drøftingssak (Saksnr. 2013/11253)

UTDANNINGSMELDING 2013 – SAMMENDRAG FRA INSTITUTTENE - saksforelegg

Utdanningsmeldinger fra instituttene - vedlegg


SAK 14/8

EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

1. Lektorutdanning: Samarbeid med videregående skoler og tilrettelegging

2. Nye studentlokaler til sosiale aktiviteter

3. Masterseremoni: markering i juni etter innleveringsfristen?

4. Orientering fra Utdanningsutvalget