Forskjell mellom versjoner av «MØTE 19. SEPTEMBER 2018»

Fra matnat
 
(35 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 3: Linje 3:
 
Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)  
 
Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)  
  
[ '''Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument'''] (pdf)  
+
[https://wiki.uib.no/matnat/images/2/2b/Samledokument_Stst_19sept18.pdf '''Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument'''] (pdf)  
  
[ '''PROTOKOLL fra møte 6. juni 2018''']  
+
[https://wiki.uib.no/matnat/images/1/11/Protokoll_6jun2018.pdf '''PROTOKOLL fra møte 6. juni 2018''']  
  
  
 
'''SAK 18/15''' <br />
 
'''SAK 18/15''' <br />
[ '''Endring i det utfyllende eksamensreglement'''] - Saksforelegg<br />
+
[https://wiki.uib.no/matnat/images/d/d2/Sak_18_15_eksamensreglement_skriftlig_muntlig.pdf '''Endring i de utfyllende regler for eksamen ved MN-fakultetet'''] - Saksforelegg<br />
''Vedtakssak (Saksnr. )''
+
''Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)''
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''SAK 18/16'''<br />
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/6/65/Sak_18_16_felles_master_30_sp_LU.pdf '''Felles masteroppgave med 30 studiepoeng i lektorutdanningen'''] - saksforelegg<br />
 +
''Vedtakssak (Saksnr. 2018/8815)''
  
'''VEDLEGG'''<br />
+
'''Vedlegg'''<br />
# []
+
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/e/e2/18-8815_felles_oppgave_30_sp_LU.pdf Brev fra Lærerutdanningsutvalget]
  
  
'''SAK 18/16''' <br />
 
[https://wiki.uib.no/matnat/images/1/18/Sak_18_12_Forel%C3%B8pige_anbefalinger_fra_rapport_generisk_kompetanse.pdf '''Foreløpige anbefalinger fra rapporten fra arbeidsgruppen for generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen'''] - Saksforelegg<br />
 
''Diskusjonssak (Saksnr. 2018/1653)''
 
  
 +
'''SAK 18/17''' <br />
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/4/46/Sak_18_17_R2_krav_konsekvenser.pdf '''Nytt opptakskrav i Samordna Opptak og konsekvenser for andre opptak ved fakultetet'''] - Saksforelegg<br />
 +
''Vedtakssak (Saksnr. 2018/)''
  
'''SAK 18/17'''<br />
 
[ '''Godkjenning av utfyllende regler felles masteroppgave lektorutdanning'''] - saksforelegg<br />
 
''Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)''
 
  
  
 
'''SAK 18/18'''<br />
 
'''SAK 18/18'''<br />
[ '''Foreløpige anbefalinger fra rapporten fra arbeidsgruppen for generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen'''] - Saksforelegg<br />
+
[https://wiki.uib.no/matnat/images/0/0d/Sak_18_18_Generiske_ferdigheter_-_veien_videre.pdf '''Rapporten: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen - Veien videre'''] - Saksforelegg<br />
''Diskusjonssak (Saksnr. 2018/1653)''
+
''Drøftingssak (Saksnr. 2018/1653)''
  
 +
'''Vedlegg'''<br />
 +
* [https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/65_-_generiske_ferdigheter_0.pdf Fakultetsstyresak 65/2018 med Rapporten: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen]
 +
 +
 +
'''SAK 18/19'''<br />
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/1/16/Sak_18_19_om_studieplanendringer.pdf '''Gjennomgang av brevet om studieplanendringer - nytt og viktig'''] - Saksforelegg<br />
 +
''Drøftingssak (Saksnr. 2018/10668)''
  
 
'''Vedlegg'''<br />
 
'''Vedlegg'''<br />
# Oversendelse fra Institutt for biovitenskap om å opprette fellesgrad
+
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/b/bc/Studieplanendringer19-20_brev_til_inst.pdf Brev fra fakultetet]
# Studieplan IMBRSea
 
# Emnebeskrivelse IMBRSeaBIO206
 
# Emnebeskrivelse IMBRSeaBIO324
 
# Emnebeskrivelse IMBRSea BIO325
 
# Emnebeskrivelse IMBRSeaBIO382
 
# Emnebeskrivelse IMBRSeaBIOxx
 
# Emnebeskrivelse IMBRSeaBIOxxy
 
# Emnebeskrivelse IMBRSeaBIOxyy
 
# Søknad om Erasmus Mundus Joint Master, del 1
 
# Søknad om Erasmus Mundus Joint Master, del 2
 
# Innvilget søknad Erasmus Mundus Joint Master
 
# Konsortiumavtale
 
  
  
 
+
'''SAK 18/20''' <br />
'''SAK 18/15''' <br />
 
 
'''EVENTUELT'''
 
'''EVENTUELT'''
  
Linje 54: Linje 51:
 
'''ORIENTERINGSSAKER'''<br />
 
'''ORIENTERINGSSAKER'''<br />
  
# Masteropptak høsten 2018 - [https://wiki.uib.no/matnat/images/d/dc/Masteropptak_h%C3%B8sten_2018_s%C3%B8kertall.pdf Lokalt masteropptak: Søkere per program/studieretning], [https://wiki.uib.no/matnat/images/5/57/S%C3%B8kertall_H18_-_orientering.pdf Søkertall i internasjonalt og lokalt opptak]
+
# [https://wiki.uib.no/matnat/images/6/64/Tall_for_masteropptak_2017-2018.pdf Tall for masteropptak høsten 2017 og 2018]
# [https://wiki.uib.no/matnat/images/5/54/O-sak_-_Tall_fra_SO.pdf Søkertall fra Samordna Opptak og videre prosess]
+
# Orientering om semesterstart. Muntlig orientering.
# Sensurfrist og forsinket sensur: [https://wiki.uib.no/matnat/images/c/cf/Sensurfrist_og_forsinket_sensur_-_brev_til_inst.pdf Brev til instituttene] med [https://wiki.uib.no/matnat/images/7/72/Sensurfrist_V18_oversikt.pdf oversikt over sensurfrist for alle skriftlige eksamener vår 2018]
+
# [https://wiki.uib.no/matnat/images/d/de/O-sak_revisjon_lektor_%C2%A76b.pdf Lektorutdanning - revisjon av §6 i de utfyllende regler]
# Nytt fra meritteringsordningen. Muntlig orientering.
+
# Orientering om resultater fra [https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/shot_2018_studentenes_helse_og_trivselsundersokelse.pdf SHoT-undersøkelsen 2018]: [https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/universitetet_i_bergen.pdf Resultater for Universitetet i Bergen]. [https://www.uib.no/aktuelt/120002/har-unders%C3%B8kt-studentenes-helse-og-trivsel Nyhetssak UiB]
# [https://www.siu.no/content/download/77339/935805/file/SIU%202018%20Fleire%20eller%20betre.pdf SIU-rapport: '''Fleire eller betre? Rekruttering av gradstudentar til Noreg''']
+
# [https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/rapport_fra_arbeidsgruppe-revidert_kvalitetssytem_for_utdanningene_0.pdf Revisjon av UiBs system for kvalitetsarbeid i utdanningene - rapport fra arbeidsgruppe]
# [https://www.nokut.no/nyheter/slik-lykkes-de-med-tilbakemelding-og-veiledning/ NOKUT-rapport: '''Slik lykkes de med tilbakemelding og veiledning'''.] Notat om fellestrekk ved de studieprogrammene som scorer høyt på tilbakemelding og veiledning i Studiebarometeret.
+
# [https://wiki.uib.no/matnat/images/c/cd/H%C3%B8ring_-_lokal_opptaksforskrift.pdf Høringsbrev]: [https://wiki.uib.no/matnat/images/3/39/Forslag_-_lokal_opptaksforskrift.pdf Forslag til lokal opptaksforskrift for UiB]
 
# Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering
 
# Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

Nåværende revisjon fra 17. sep. 2018 kl. 10:18

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)

PROTOKOLL fra møte 6. juni 2018


SAK 18/15
Endring i de utfyllende regler for eksamen ved MN-fakultetet - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)


SAK 18/16
Felles masteroppgave med 30 studiepoeng i lektorutdanningen - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2018/8815)

Vedlegg


SAK 18/17
Nytt opptakskrav i Samordna Opptak og konsekvenser for andre opptak ved fakultetet - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2018/)


SAK 18/18
Rapporten: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen - Veien videre - Saksforelegg
Drøftingssak (Saksnr. 2018/1653)

Vedlegg


SAK 18/19
Gjennomgang av brevet om studieplanendringer - nytt og viktig - Saksforelegg
Drøftingssak (Saksnr. 2018/10668)

Vedlegg


SAK 18/20
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. Tall for masteropptak høsten 2017 og 2018
  2. Orientering om semesterstart. Muntlig orientering.
  3. Lektorutdanning - revisjon av §6 i de utfyllende regler
  4. Orientering om resultater fra SHoT-undersøkelsen 2018: Resultater for Universitetet i Bergen. Nyhetssak UiB
  5. Revisjon av UiBs system for kvalitetsarbeid i utdanningene - rapport fra arbeidsgruppe
  6. Høringsbrev: Forslag til lokal opptaksforskrift for UiB
  7. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering