MØTE 18. SEPTEMBER 2013

Fra matnat

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjonens møterom)


Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)


Innkalling 18. september 2013

Protokoll fra møte 8. mai 2013

Protokoll sirkulasjonssak juni 2013


Sak 13/14

Vedtakssak (Saksnr. 2011/14723)

HANDLINGSPLAN FOR REKRUTTERING AV BACHELORSTUDENTER – OPPNEVNING AV ARBEIDSGRUPPE - saksforelegg


Sak 13/15

Vedtakssak (Saksnr. 2013/10179)

STUDENTER MED BAKGRUNN FRA GEOGRAFI/NATURGEOGRAFI – OPPTAK TIL MASTER OG TILGANG TIL ENKELTEMNER VED INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP - saksforelegg


ORIENTERINGSSAKER

1. Oddrun Samdal, ny viserektor for utdanning, presenterer seg

2. Nytt dekanat og budsjettarbeid

3. Orientering om opptakstall i SO

4. Orientering om opptakstall til masterprogrammene

5. Senter for fremragende utdanning (SFU) – status

6. Utdanning 2013 - Konferanse 17. oktober

7. Ny modul i Universitetspedagogikk høsten 2013: Vurdering og vurderingsformer (19.11., 20.11. og 18.12.)

8. Møte i Utdanningsutvalget 16.09.

9. På Vei - informasjonsuke

10. Spørreundersøkelse UiB-student 2013

11. Tilsynsbesøk fra NOKUT gjennomført