MØTE 17. SEPTEMBER 2014

Fra matnat

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument (pdf) - store dokumenter fra orienteringssakene er ikke med.


Protokoll fra møte 28. mai 2014


Sak 14/12

Drøftingssak (Saksnr. 2013/9839)

PRØVEORDNING FOR SKJERPEDE OPPTAKSKRAV TIL HØYERE UTDANNING - saksforelegg

Brev fra Kunnskapsdepartementet - vedlegg

Brev fra SA - vedlegg


SAK 14/13

Drøftingssak (Saksnr. 2014/5118)

AREALARBEIDSGRUPPE - KONSEKVENSER FOR UNDERVISNING - saksforelegg


SAK 14/14

EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

1. Opptak av innvekslingsstudenter - Bruk av lokal avtaler Presentasjon v/ Kaia Nepstad, GEO

2. Arbeidet med nye teknologiorienterte studieprogram / sivilingeniør. Muntlig orientering

3. Endringer i UH-loven. Muntlig orientering

4. Utdanningsledelse. Muntlig orientering

5. UNIS: opptakskvoter til emner. Muntlig orientering

6. Orienteringer fra Utdanningsutvalget:

- Rapport: Institusjons- og programfrafall ved UiB

- Studieprogram med mindre enn 20 studenter: Svar fra MN-fakultetet på KDs krav om minstestørrelse på studieprogram

- Rapporter om studentrekruttering: Tidsserierapport fra Ideas2Evidence, Rapport om studentrekruttering - UiB September 2014