MØTE 1. NOVEMBER 2017

Fra matnat

kl. 1015-1200

Rom 1C6a (Styrerommet), Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument (pdf) - Sak 17/9: vedleggene med oversendelser fra instituttene er ikke med i dette dokumentet.


PROTOKOLL fra møte 5. april 2016


SAK 17/9

Vedtakssak (Saksnr. 2017/11118)

STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2018/2019 OG VÅRSEMESTERET 2018 - saksforelegg

VEDLEGG

Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:


SAK 17/10

Vedtakssak (Saksnr. 2016/9838)

UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TIMEPLANLEGGING VED MN - saksforelegg

VEDLEGG


SAK 17/11
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. Ny studiesjef. Muntlig orientering
  2. Oppnevning av programstyre for siv.ing.-utdanningene
  3. Leder for programstyre for siv.ing.-utdanningene sitter i studiestyret. Vedtak i fakultetsstyret sak 35 (15.6.2017)
  4. Masteropptak høst 2017 - Tall og hovedfunn
  5. Oppfølging av strategi og vedtak: Generiske kompetanser i realfag. Muntlig orientering
  6. Ny rapport: Analyse av studentflyt og sektorfrafall - utarbeidet av ideas2evidence på oppdrag fra UiB
  7. Nytt om meritteringsordningen ETP. Muntlig orientering
  8. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering