MØTEPLAN 2014

Fra matnat

STUDIESTYRET - MØTEPLAN 2014


Tid: 1015-1200

Sted: Fakultetets møterom 1005, 1. etasje Realfagbygget (dersom ikke noe annet er avtalt)


Vårsemesteret 2014

Onsdag 5. mars (utdanningsmelding)

Onsdag 2. april (små studieplanendringer)

Onsdag 28. mai


Høstsemesteret 2014

Onsdag 17. september

Onsdag 29. oktober (store studieplanendringer)

Onsdag 3. desember