Forskjell mellom versjoner av «MØTE 29. OKTOBER 2018»

Fra matnat
 
(24 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 2: Linje 2:
  
 
Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)  
 
Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)  
 
[ '''Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument'''] (pdf)
 
  
 
[https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a5/Protokoll_19sept2018.pdf '''PROTOKOLL fra møte 19. september 2018''']  
 
[https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a5/Protokoll_19sept2018.pdf '''PROTOKOLL fra møte 19. september 2018''']  
Linje 9: Linje 7:
  
 
'''SAK 18/21'''<br />
 
'''SAK 18/21'''<br />
[ '''Programevaluering for studieprogrammene i petroleum- og prosessteknologi'''] - saksforelegg<br />
+
[https://wiki.uib.no/matnat/images/e/e0/Sak_18_21_Programevaluering_for_studieprogrammene_i_petroleum-_og_prosessteknologi.pdf '''Programevaluering for studieprogrammene i petroleum- og prosessteknologi'''] - saksforelegg<br />
''Vedtakssak (Saksnr. 2018/)''
+
''Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)''
  
 
'''Vedlegg'''<br />
 
'''Vedlegg'''<br />
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/0/00/Eval-PTEK-rapport.pdf Evalueringsrapport for studieprogrammene i petroleum- og prosessteknologi]
+
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/e/e2/Eval-PTEK-programmene.pdf '''Evalueringsrapport for studieprogrammene i petroleum- og prosessteknologi''']
  
  
  
 
'''SAK 18/22''' <br />
 
'''SAK 18/22''' <br />
[ '''STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2019/2020 OG VÅRSEMESTERET 2019'''] - saksforelegg<br />
+
[https://wiki.uib.no/matnat/images/b/b1/Sak18-22_Store_studieplanendringer_2019-20_med_tillegg.pdf '''STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2019/2020 OG VÅRSEMESTERET 2019'''] - saksforelegg<br />
 
''Vedtakssak (Saksnr. 2018/10668)''
 
''Vedtakssak (Saksnr. 2018/10668)''
  
Linje 24: Linje 22:
  
 
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/4/43/Studieplanendringer_2019-20_brev_fra_fakultetet.PDF Brev fra fakultetet]
 
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/4/43/Studieplanendringer_2019-20_brev_fra_fakultetet.PDF Brev fra fakultetet]
* [ Oversikt: Nedlegging og oppretting av emner og program]
+
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/5/58/Emner_som_legges_ned_og_opprettes_19-20_FERDIG.pdf Oversikt: Nedlegging og oppretting av emner og program]
 
   
 
   
 
'''Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:'''
 
'''Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:'''
  
* [ Lærerutdanningsutvalget (med didaktikk-emnene fra instituttene)]  
+
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/7/72/L%C3%A6rerutdanningsutvalget_stpl19-20.pdf Lærerutdanningsutvalget (med didaktikk-emnene fra instituttene)]  
* [ Geofysisk institutt]
+
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/3/3d/Geofysisk_institutt_1.pdf Geofysisk institutt], [https://wiki.uib.no/matnat/images/4/48/Samla_ettersending_GFI_vedlegg.pdf Energiprogram (ettersendt)]
* [ Institutt for biovitenskap]  
+
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f3/Institutt_for_biovitenskap_1og2.pdf Institutt for biovitenskap], [https://wiki.uib.no/matnat/images/7/7b/BioCEED.pdf BioCEED]  
* [ Institutt for fysikk og teknologi][ Sivilingeniør-utdanningene]
+
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/9/9d/Institutt_for_fysikk_og_teknologi19-20.pdf Institutt for fysikk og teknologi]
* [ Institutt for geovitenskap]  
+
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/9/90/Programstyre_for_sivilingeni%C3%B8rutdanningene_stpl19-20.pdf Sivilingeniør-utdanningene]
* [ Institutt for informatikk]  
+
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f6/Institutt_for_geovitenskap_1og2.pdf Institutt for geovitenskap]  
* [ Kjemisk institutt med NanoVit]
+
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/9/99/Institutt_for_informatikk_1og2.pdf Institutt for informatikk]  
* [ Matematisk institutt], [ Erfaringsbasert master i undervisning]  
+
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/5/53/Kjemisk_institutt_stpl19-20.pdf Kjemisk institutt med NanoVit]
 +
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/4/4a/Matematisk_institutt_stpl19-20.pdf Matematisk institutt]  
  
  
Linje 44: Linje 43:
 
'''ORIENTERINGSSAKER'''<br />
 
'''ORIENTERINGSSAKER'''<br />
  
# [ Orientering om masteropptak høsten 2018]
+
# [https://wiki.uib.no/matnat/images/0/0b/O-Sak_masteropptak_h2018.pdf Orientering om masteropptak høsten 2018]
 
# Orientering om semesterstart. Muntlig orientering.
 
# Orientering om semesterstart. Muntlig orientering.
 
# Meritteringsordning ETP: Status for 2. søknadsrunde. Muntlig orientering
 
# Meritteringsordning ETP: Status for 2. søknadsrunde. Muntlig orientering
 
# Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen: Status og plan for implementering. Muntlig orientering
 
# Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen: Status og plan for implementering. Muntlig orientering
# [MNs høringsuttalelse til forslag til lokal opptaksforskrift for UiB]
+
# [https://wiki.uib.no/matnat/images/1/18/O-sak_MN_h%C3%B8ringssvar_opptaksforskrift.pdf MNs høringsuttalelse til forslag til lokal opptaksforskrift for UiB]
 
# Presentasjon av Studentdata i DBH
 
# Presentasjon av Studentdata i DBH
 
# Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering
 
# Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

Nåværende revisjon fra 26. nov. 2018 kl. 13:50

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

PROTOKOLL fra møte 19. september 2018


SAK 18/21
Programevaluering for studieprogrammene i petroleum- og prosessteknologi - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

Vedlegg


SAK 18/22
STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2019/2020 OG VÅRSEMESTERET 2019 - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2018/10668)

VEDLEGG

Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:


SAK 18/23
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. Orientering om masteropptak høsten 2018
  2. Orientering om semesterstart. Muntlig orientering.
  3. Meritteringsordning ETP: Status for 2. søknadsrunde. Muntlig orientering
  4. Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen: Status og plan for implementering. Muntlig orientering
  5. MNs høringsuttalelse til forslag til lokal opptaksforskrift for UiB
  6. Presentasjon av Studentdata i DBH
  7. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering