MØTE 26. OKTOBER 2011

Fra matnat
Revisjon per 20. okt. 2011 kl. 14:09 av Nzlis (diskusjon | bidrag)

MØTE 26. OKTOBER 2011

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjonens møterom)

Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)

Innkalling til møte i Studiestyret

Onsdag 26. oktober 2011 kl. 1015-1130 Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjonens møterom)

I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

II PROTOKOLL FRA MØTE 14. SEPTEMBER 2011


Sak 17/11

Opprettelse av masterprogram i energi - saksforelegg


Sak 18/11

Studieplanendringer for studieåret 2012/2013 og våren 2012 - saksforelegg

Vedlegg:

Brev fra fakultetet datert 14. september 2011

Forslag til studieplanendringer fra instituttene


Orienteringssaker

1. Muntlig orientering om På Vei - uken (uke 42).

2. Oversikt over masteropptak høsten 2011. Deles ut på møtet.