Forskjell mellom versjoner av «MØTE 2. APRIL 2020»

Fra matnat
Linje 23: Linje 23:
  
  
[https://wiki.uib.no/matnat/images/f/fe/Studieplanendringsforslag_samlet_mars2020.pdf Alle forslag til studieplanendringer samlet i ett dokument]
+
[ Alle forslag til studieplanendringer samlet i ett dokument]

Revisjonen fra 6. apr. 2020 kl. 14:35

Møtet blir utsatt og blir gjennomført som digitalt møte

PROTOKOLL fra møte 5. mars 2020


SAK 20/6
[ STUDIEPLANENDRINGER]
Vedtakssak (Saksnr. 2019/8064)

Vedlegg:
Brev fra fakultetet

Oversendelsene fra instituttene:

  1. Geofysisk institutt, Programstyre for energi
  2. Institutt for biovitenskap
  3. Institutt for fysikk og teknologi
  4. Institutt for geovitenskap
  5. Institutt for informatikk
  6. Kjemisk institutt
  7. Matematisk institutt
  8. Skolelaboratoriet for realfag
  9. Lektorutdanningsutvalget


[ Alle forslag til studieplanendringer samlet i ett dokument]