Forskjell mellom versjoner av «MØTE 19. SEPTEMBER 2018»

Fra matnat
Linje 17: Linje 17:
  
 
'''SAK 18/16''' <br />
 
'''SAK 18/16''' <br />
[https://wiki.uib.no/matnat/images/1/18/Sak_18_12_Forel%C3%B8pige_anbefalinger_fra_rapport_generisk_kompetanse.pdf '''Foreløpige anbefalinger fra rapporten fra arbeidsgruppen for generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen'''] - Saksforelegg<br />
+
[ '''R2-kravet'''] - Saksforelegg<br />
''Diskusjonssak (Saksnr. 2018/1653)''
+
''Diskusjonssak (Saksnr. 2018/)''
  
  
Linje 27: Linje 27:
  
 
'''SAK 18/18'''<br />
 
'''SAK 18/18'''<br />
[ '''Foreløpige anbefalinger fra rapporten fra arbeidsgruppen for generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen'''] - Saksforelegg<br />
+
[ '''Rapporten: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen - Veien videre'''] - Saksforelegg<br />
 
''Diskusjonssak (Saksnr. 2018/1653)''
 
''Diskusjonssak (Saksnr. 2018/1653)''
  
  
 
'''Vedlegg'''<br />
 
'''Vedlegg'''<br />
# Oversendelse fra Institutt for biovitenskap om å opprette fellesgrad
+
# Rapporten
# Studieplan IMBRSea
 
# Emnebeskrivelse IMBRSeaBIO206
 
# Emnebeskrivelse IMBRSeaBIO324
 
# Emnebeskrivelse IMBRSea BIO325
 
# Emnebeskrivelse IMBRSeaBIO382
 
# Emnebeskrivelse IMBRSeaBIOxx
 
# Emnebeskrivelse IMBRSeaBIOxxy
 
# Emnebeskrivelse IMBRSeaBIOxyy
 
# Søknad om Erasmus Mundus Joint Master, del 1
 
# Søknad om Erasmus Mundus Joint Master, del 2
 
# Innvilget søknad Erasmus Mundus Joint Master
 
# Konsortiumavtale
 
 
 
  
  
'''SAK 18/15''' <br />
+
'''SAK 18/20''' <br />
 
'''EVENTUELT'''
 
'''EVENTUELT'''
  

Revisjonen fra 6. sep. 2018 kl. 10:34

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

[ Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument] (pdf)

[ PROTOKOLL fra møte 6. juni 2018]


SAK 18/15
[ Endring i det utfyllende eksamensreglement] - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. )

VEDLEGG

  1. []


SAK 18/16
[ R2-kravet] - Saksforelegg
Diskusjonssak (Saksnr. 2018/)


SAK 18/17
[ Godkjenning av utfyllende regler felles masteroppgave lektorutdanning] - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)


SAK 18/18
[ Rapporten: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen - Veien videre] - Saksforelegg
Diskusjonssak (Saksnr. 2018/1653)


Vedlegg

  1. Rapporten


SAK 18/20
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. Masteropptak høsten 2018 - Lokalt masteropptak: Søkere per program/studieretning, Søkertall i internasjonalt og lokalt opptak
  2. Søkertall fra Samordna Opptak og videre prosess
  3. Sensurfrist og forsinket sensur: Brev til instituttene med oversikt over sensurfrist for alle skriftlige eksamener vår 2018
  4. Nytt fra meritteringsordningen. Muntlig orientering.
  5. SIU-rapport: Fleire eller betre? Rekruttering av gradstudentar til Noreg
  6. NOKUT-rapport: Slik lykkes de med tilbakemelding og veiledning. Notat om fellestrekk ved de studieprogrammene som scorer høyt på tilbakemelding og veiledning i Studiebarometeret.
  7. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering