Forskjell mellom versjoner av «MØTE 19. SEPTEMBER 2018»

Fra matnat
(Ny side: kl. 1015-1200 Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon) [ '''Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument'''] (pdf) [ '''PROTOKOLL fra møte 6. juni 2018'''] '…)
 
Linje 16: Linje 16:
  
  
'''SAK 18/12''' <br />
+
'''SAK 18/16''' <br />
 
[https://wiki.uib.no/matnat/images/1/18/Sak_18_12_Forel%C3%B8pige_anbefalinger_fra_rapport_generisk_kompetanse.pdf '''Foreløpige anbefalinger fra rapporten fra arbeidsgruppen for generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen'''] - Saksforelegg<br />
 
[https://wiki.uib.no/matnat/images/1/18/Sak_18_12_Forel%C3%B8pige_anbefalinger_fra_rapport_generisk_kompetanse.pdf '''Foreløpige anbefalinger fra rapporten fra arbeidsgruppen for generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen'''] - Saksforelegg<br />
 
''Diskusjonssak (Saksnr. 2018/1653)''
 
''Diskusjonssak (Saksnr. 2018/1653)''
  
  
'''SAK 18/13'''<br />
+
'''SAK 18/17'''<br />
[https://wiki.uib.no/matnat/images/c/cb/Sak18_13_utfyllende_masterregler_GEO.pdf '''Godkjenning av utfyllende regler for mastereksamen ved Institutt for geovitenskap'''] - saksforelegg<br />
+
[ '''Godkjenning av utfyllende regler felles masteroppgave lektorutdanning'''] - saksforelegg<br />
 
''Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)''
 
''Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)''
  
  
'''SAK 18/14'''<br />
+
'''SAK 18/18'''<br />
[https://wiki.uib.no/matnat/images/7/77/Sak18_14_IMBRSea_med_vedlegg.pdf '''Oppretting av fellesgrad International Master of Science in Marine Biological Resources (IMBRSea)'''] - saksforelegg med vedlegg<br />
+
[ '''Foreløpige anbefalinger fra rapporten fra arbeidsgruppen for generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen'''] - Saksforelegg<br />
''Vedtakssak (Saksnr. 2018/6315)''
+
''Diskusjonssak (Saksnr. 2018/1653)''
 +
 
  
 
'''Vedlegg'''<br />
 
'''Vedlegg'''<br />

Revisjonen fra 5. sep. 2018 kl. 15:09

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

[ Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument] (pdf)

[ PROTOKOLL fra møte 6. juni 2018]


SAK 18/15
[ Endring i det utfyllende eksamensreglement] - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. )

VEDLEGG

 1. []


SAK 18/16
Foreløpige anbefalinger fra rapporten fra arbeidsgruppen for generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen - Saksforelegg
Diskusjonssak (Saksnr. 2018/1653)


SAK 18/17
[ Godkjenning av utfyllende regler felles masteroppgave lektorutdanning] - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)


SAK 18/18
[ Foreløpige anbefalinger fra rapporten fra arbeidsgruppen for generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen] - Saksforelegg
Diskusjonssak (Saksnr. 2018/1653)


Vedlegg

 1. Oversendelse fra Institutt for biovitenskap om å opprette fellesgrad
 2. Studieplan IMBRSea
 3. Emnebeskrivelse IMBRSeaBIO206
 4. Emnebeskrivelse IMBRSeaBIO324
 5. Emnebeskrivelse IMBRSea BIO325
 6. Emnebeskrivelse IMBRSeaBIO382
 7. Emnebeskrivelse IMBRSeaBIOxx
 8. Emnebeskrivelse IMBRSeaBIOxxy
 9. Emnebeskrivelse IMBRSeaBIOxyy
 10. Søknad om Erasmus Mundus Joint Master, del 1
 11. Søknad om Erasmus Mundus Joint Master, del 2
 12. Innvilget søknad Erasmus Mundus Joint Master
 13. Konsortiumavtale


SAK 18/15
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

 1. Masteropptak høsten 2018 - Lokalt masteropptak: Søkere per program/studieretning, Søkertall i internasjonalt og lokalt opptak
 2. Søkertall fra Samordna Opptak og videre prosess
 3. Sensurfrist og forsinket sensur: Brev til instituttene med oversikt over sensurfrist for alle skriftlige eksamener vår 2018
 4. Nytt fra meritteringsordningen. Muntlig orientering.
 5. SIU-rapport: Fleire eller betre? Rekruttering av gradstudentar til Noreg
 6. NOKUT-rapport: Slik lykkes de med tilbakemelding og veiledning. Notat om fellestrekk ved de studieprogrammene som scorer høyt på tilbakemelding og veiledning i Studiebarometeret.
 7. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering