Læringsdag for teknisk personale

Fra matnat

Læringsdag for teknisk personale er under planlegging og det vil komme mer informajson på wikisiden.

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Kompetanse- og karriereutvikling for tekniske stillinger

Kompetansestrategi for teknisk personale: File:Teknisk kompetanse - anbefalinger.docx