Læringsdag for administrativt ansatte januar 2019

Fra matnat
Revisjon per 27. feb. 2019 kl. 10:36 av Cuj004 (diskusjon | bidrag) (→‎4. Datahåndteringsplaner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Læringsdag 31. januar

Kjære alle administrativt ansatte.

Vi ønsker med dette velkommen til læringsdag på Scandic Ørnen.

Programmet vil være en blanding mellom plenumsinnlegg og kurs i mindre grupper, med utvalgte tema/kurs som er beskrevet i MN-kompetansepolicy for administrative stillinger.

Program
 • 08.00-08.30- Mingling og kaffe
 • 08.30-09.00- Åpning ved Elisabeth M. Lysebo
 • 09.00-10.00- Fellestema: Å bruke e-læringskurs i hverdagen
 • 10.00.10.20- Pause
 • 10.20-11.30- Valgfritt kurs
 • 11.30-12.30- Lunsj
 • 12.30-14.00- Valgfritt kurs
 • 14.00.14.30- Pause
 • 14.30-15.45- Fellestema: Digitale endringer - Hvordan skal vi jobbe med dette hos oss?
 • 15.45-16.00- Oppsummering i plenum
 • 16:15- Felles middag

Påmelding: For påmelding klikk her

Å bruke e-læringskurs i hverdagen

Kursholder: Grete Birkenes mfl.

Den digitale utviklingen går fort, og vi har alle et sterkt behov for å oppdatere vår kunnskap. UiBs E-læringsportal gir deg en oversikt over ulike kurs om digitale verktøy. Foreløpig tilbys det en rekke kurs for ansatte og studenter innen MS Office produkter og Office 365, og stadig flere kurs er tilgjenglig der. [E-læringskurs] I tillegg finner du et spennende kurstilbud på Difis digitale læringsplattform for staten [Difi's læringsplattform] Tilbudet er der, men hvordan kan vi bli bedre til å bruke det?

Skisse til innhold i denne sesjonen:
 • 1) Innledning
 • 2) Vi tar et e-læringskurs
 • 3) Plenumsdiskusjon: Hva må til for at det å ta e-læringskurs blir en naturlig del av arbeidshverdagen vår

File:Presentasjon læringsdag MatNat 31.01.19.pptx

Informasjon om valgfrie kurs

Valgfritt kurs (10:20 – 11:30)

Følgende alternativer:

1. Aktiv bruk av TEAMS i arbeidshverdagen

Kursholder: Laila Langesæther, IT-avdelingen

IT-avdelingen jobber med å innføre Microsoft Teams for ansatte og studenter. Teams er et chat-basert samarbeidsområde i Office 365, hvor man kan dele dokumenter knyttet til et prosjekt, tema eller avdeling.

Hovedmålgruppe: Alle

File:Aktiv bruk av teams i hverdagen.pdf

2. Målgruppetilpasset kommunikasjon i sosiale medier

Kursholder: Marie Hauge og Erlend Astad Lorentzen, Havforskningsinstituttet

Sosiale medier og nettsidene våre blir stadig viktigere når vi skal rekruttere fremtidige studenter, og nå frem til verden omkring oss. I disse mediene blir generasjonsskillene stadig tydeligere, og dette utfordrer oss i bruken av dem. Hva er målgruppetilpasset kommunikasjon, og hvordan kan vi bli bedre til dette?

Hovedmålgruppe: Kommunikasjon, Studie og ledelse

File:Målgruppetilpasset kommunikajson.pptx

3. Excel for ikke-økonomer

Kursholder: Kjersti Sagosen og Henriette Gallefoss, MatNat Økonomi

Excel er et fantastisk arbeidsverktøy som er nyttig for langt flere enn bare økonomer. Mulighetene er mange, men hvordan finner vi dem? Vi har invitert en økonom til å hjelpe oss på veien. Meld gjerne inn i skjemakerpåmeldingen hva du er spesielt nysgjerrig på!

Hovedmålgruppe: Studie, forskningsadm, personal, ledelse

File:Grunndata Excel kurs_1.xlsx File:Excel for ikke-økonomer - hjelpeark.pdf

4. Tableau som arbeidsverktøy for studie

Kursholdere: Stine Beate Balevik og Kjartan Refvik ved MatNat studieseksjon

UiB har sammen med Universitetet i Oslo tatt i bruk Tableau som nytt rapportverktøy for økonomi- og styringsinformasjon innen alle arbeidsfelt. Tableau er et verktøy med gode muligheter for visualisering av data og presentasjon av ulike typer data i samme rapport. Dette kurset er spesielt tilpasset studieadministrativt personale, og fokuserer på hvilken nytte dere kan ha av verktøyet. Meld gjerne inn i skjemakerpåmeldingen hva du er spesielt nysgjerrig på!

Hovedmålgruppe: Studie, personal, forskningsadm

File:Tableau som arbeidsverktøy for studie.pdf

5. Digital litteraturliste - AVLYST GRUNNET MANGLENDE PÅMELDING

Kursholder: Pernille Riise Lothe, Universitetsbiblioteket

Det nye litteraturlistesystemet erstatter dagens løsning for opplasting av litteraturliste i Mitt UiB, og innmelding av referanser til Litteraturkiosken. Alt kan nå gjøres gjennom det samme systemet. Hensikten med et digitalt system er å gjøre litteraturlisten til et bedre arbeidsverktøy for studentene, og forenkle arbeidet med listene for fagmiljøene. Hvordan fungerer dette systemet?

Hovedmålgruppe: Forskningsadm, studie

6. IT-Sikkerhet

Kursholder: Bente Tverberg Hellan, IT-avdelingen

Datasikkerhet, Informasjonssikkerhet eller IT-sikkerhet er et fagområde som er knyttet til nøkkelbegrepene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. En viktig og stor del av IT-avdelingens arbeid er å levere sikre og stabile tjenester. Men informasjonssikkerhet er også den enkeltes ansvar, både ved å holde eget IT-utstyr sikkert og ved å bruke det på en rimelig trygg måte. Hva må den enkelte av oss være klar over, og hvordan kan vi følge dette opp i hverdagen vår (på jobb og privat)?

Hovedmålgruppe: Alle

File:IT-sikkerhet-MATNAT.pdf

7. Skype for Business 2.0

Kursholder: Kjell Fadnes, IT-avdelingen

Vi har innført Skype for Business som vår nye telefonitjeneste, og denne programvaren kan også brukes til å arrangere møter. Hvordan gjøres det, og hvilke muligheter har vi underveis i møtene?

Hovedmålgruppe: Alle

Valgfritt kurs (12:30 – 14:00)

Følgende alternativer:

1. Skyen – Hva er egentlig det? Og hvordan bruker vi den?

Kursholder: Laila Langesæter og Nina Kaurel, IT-avdelingen

Sky-tjenester er datatjenester som utføres ved hjelp av "nettskyen", d.v.s. at behandlingen og/eller lagringen av data foregår på tjenermaskiner som befinner seg hos eksterne leverandører som man kobler seg til over internett, gjerne på en vev-side. Sky-tjenestene er typisk enkle og billige å bruke for enkeltbrukere. Siden de nås gjennom enkle vev-grensesnitt på internett og/eller gjennom app-er på mobile enheter, er de tilgjengelige fra ulike typer maskiner, f.eks. ulike PC-er, nettbrett og smarttelefoner. Hva tilbyr UiB, hva finnes i markedet - og hvordan kan vi finne frem i og forstå denne jungelen av tilbud?

Hovedmålgruppe: Alle

File:Skyen.pdf

2. OneNote

Kursholder: Alexi Nesheim Santana og Ivo Beijersbergen, IT-avdelingen

One Note kalles gjerne "din digitale notatblokk". Microsoft OneNote er et verktøy i Office 365 for å notere og samle informasjon. Du kan legge inn tekst, bilder, filer, video, lyd, etc. Verktøyet egner seg også for deling av notater i møter, og er godt integrert med Outlook. Hva trenger du å vite for å komme igang med å bruke dette, og hvilke muligheter har du?

Hovedmålgruppe: Alle

3. Hvordan bruke UiBs internett - mulighetsrommet

Kursholder: Grethe Borvik, Kommunikasjonsavdelingen

UiBs internett er en viktig kommunikasjonsplattform, og mange administrativt ansatte har redigeringsansvar. Vi har invitert Kommunikasjonsavdelingen for å gi oss gode tips om hvordan vi kan bruke publiseringsverktøyet.

Hovedmålgruppe: Ledelse, studie, forskningsadm, kommunikajson

File:UiBs nettsider.pdf

4. Datahåndteringsplaner

Kursholder: Benjamin Pfeil, Bjerknessenteret

For å få tildelt eksterne prosjektmidler fra EU og NFR kreves det at søker legger ved en "datahåndteringsplan". Hvorfor trenger man en plan for dette, hvilken informasjon trengs for å skrive en plan? Hva er utfordrende, og hvordan må dette følges opp underveis og etter prosjektavslutning?

Hovedmålgruppe: Forskningsadm

File:Datahåndteringsplaner.pptx

5. Tableau som styringsverktøy for økonomer og ledere

Kursholder: Hanne Litleskare Hammer og Rigmor Geithus, MatNat økonomi

UiB har sammen med Universitetet i Oslo tatt i bruk Tableau som nytt rapportverktøy for økonomi- og styringsinformasjon. Tableau er et verktøy med gode muligheter for visualisering av data og presentasjon av ulike typer data i samme rapport. Hvordan kan økonomer og ledere utnytte verktøyet?

Hovedmålgruppe: Ledelse og controllere

6. GDPR

Kursholder: Janecke Helene Veim, Universitetsdirektørens kontor

De nye reglene for personvern trådte i kraft i Norge 20.juli 2018, og alle som arbeider med behandling av personopplysninger må følge reglene. Hvordan har UiB fulgt dette opp i datasystemene vi bruker, og hva bør vi som lokale enheter og saksbehandlere være klar over?

Hovedmålgruppe: Alle

File:GDPR.pdf

7. Digital eksamen - relevante tilbud

Kursholder: Siv Hovland Erstad, Studieadministrativ avdeling

UiB bruker Inspera Assessment for den digitale vurderingsprosessen knyttet til eksamen. Studieadministrasjonen er godt kjent med programmet gjennom kurs, brukerveiledninger og praktisk bruk, men har gitt innspill til tema som kan løfte oss enda videre. Innspillene er overbrakt kursholder, men spill gjerne inn flere tema i skjemaker.

Hovedmålgruppe: Studie

File:Digital eksamen- relevante tilbud.pptx

Plenum: Digitale endringer - hvordan skal vi arbeide med dette hos oss?

Kursholder: Elisabeth Müller Lysebo, Kristine Breivik og Kari Nordvik

Workshop i plenum. Salen gjøres om til gruppebord hvor dere plasseres institutt- og seksjonsvis, og diskuterer hvordan dere tenker å arbeide med å utnytte mulighetene de digitale endringene gir oss. Spørsmålene blir blant annet: Hvordan skal vi oppdatere og dele kunnskap om nye systemer? - hvilket ansvar har den enkelte, og hva er et lederansvar? Hvordan kan vi gjøre arbeidsprosessene våre mer digitale? -hvilke arbeidsprosesser hos oss er dette spesielt relevant for? -hva kan vi gjøre lokalt, og hva krever samarbeid på fakultets- eller UiB-nivå? Vi deler stikkordene ved å bruke Padlet, og tar små pauser for å diskutere i plenum.

File:Oppsummering fra gruppearbeidene.pdf