Læringsdag

Fra matnat

Læringsdag 25 oktober

Kjære alle administrativt ansatte.

Vi ønsker med dette velkommen til læringsdag på Scandic Ørnen.

Programmet vil være en miks mellom plenumsinnlegg og kurs i mindre grupper, med utvalgte tema/kurs som er beskrevet i MN-kompetansepolicy for administrative stillinger.


Program
 • 08.00-08.30- Mingling og kaffe
 • 08.30-09.00- Åpning ved Elisabeth M. Lysebo
 • 09.00-10.00- Fellestema: Rammer og regelverk for administrativt arbeid ved UiB
 • 10.00.10.20- Pause
 • 10.20-11.30- Valgfritt kurs
 • 11.30-12.30- Lunsj
 • 12.30-14.00- Valgfritt kurs
 • 14.00.14.30- Pause
 • 14.30-15.30- Fellestema: Behovet for digital kompetanse
 • 15.30-16.00- Oppsummering i plenum: Arbeid med endringsprosesser og kompetanseheving
 • 16:15- Felles middag

Påmelding: For påmelding klikk her

File:Læringsdag2017_Innledning.ppt

File:25.10.-17 Regler og Rammeverk - Læringsdag MN.ppt

File:Digital kompetanse_MatNat_20171015.pptx

Informasjon om valgfrie kurs

Valgfritt kurs (10:20 – 11:30)

Følgende alternativer:

1. Kontraktshåndtering

Kursholder: Forskningsadministrativ avdeling

FA vil gjennomgå de viktigste retningslinjene for kontraktshåndtering, og gjennomgår de ulike typer avtaler knyttet til forskningsvirksomhet, overordnet regelverk og klassifisering

2. Lønnssystemet i staten

Kursholder: Elisabeth M. Lysebo og Kristine Breivik

I dette kurset gis det en presentasjon av hvordan lønnssystemet i staten er bygget opp. Det vil gis en konkret informasjon om lønnsfastsettelse, trinn, rammer og verktøy/rutiner for lønnsjustering, og en gjennomgang av hovedlinjene i UiBs lønnspolitikk.

File:Lønnssystemet.ppt

3. Sammenheng GB/BOA ==

Kursholdere: Kari Eidsheim, gruppeleder BOA-Gruppen / Sven-Egil Bøe, kontorsjef økonomiavdelingen -budsjett

Her vil du lære om sammenhengen mellom GB og BOA, få en forståelse for hva som ligger i hvert begrep, og Kari og Sven-Egil gir oss en introduksjon til hvordan vi finansierer UiB med GB og BOA.

File:sammenhengen BOA GB.pdf

4. Ny lov om statsansatte

Kursholder: Gunnar Larsen, nestleder HR

Ny Lov om statsansatte trådde i kraft 1. juli 2017. Loven erstatter Tjenestemannsloven, og Gunnar vil gi en oversikt over de viktigste endringene og oppsummere konsekvensene dette får for oss.

File:Ny lov om statens ansatte - statsansatteloven.ppt

5. Handlingsplan for kvalitet i utdanning 2017-2022

Kursholder: Studieadministrativ avdeling

UiBs handlingsplan består av tre hovedprinsipper: Studenten i sentrum, Kultur for kvalitet og Et åpnet universitet. Hva er det konkrete innholdet i planen og hvordan bør vi på MN arbeide med oppfølging?

File:Kvalitet i utdanning.pptx

6. Kommunikasjon og formidling med vekt på rekruttering

Kursholdere: Asbjørn Leirvåg og Jens Helland Ådnanes, rådgivere kommunikasjon

Hva må du gjøre for å rekruttere studenter (og ansatte) til UiB?

File:2017-Læringsdagen-kommunikasjon og rekruttering.pptx

Valgfritt kurs (12:30 – 14:00)

Følgende alternativer:

1. Finanseringsmodell i høyere utdanning

Kursholder: Trine G. Lie, seksjonssjef økonomi og Rigmor Geithus, seniorrådgiver økonomi

En introduksjon til finansieringsmodellen i høyere utdanning, og en oversikt over hva dette betyr for oss ved UiB.

File:Finansieringsmodell i høyere utdanning.pptx

2. Sikkerhet og beredskap i byggene våre

Kursholder: Tore Reigstad, brann og sikkerhetsingeniør Eiendomsavdelingen og Terje Erstad arealrådgiver MN

Hvordan bør vi arbeide for å sikre byggene våre, og ivareta sikkerheten for våre ansatte og studenter?

File:Bygg og byggsikkerhet-pres-2510-2017.pptx

3. Tilsetting i rekrutteringsstillinger

Kursholder: Bjørn Arild Petersen, teamleder HR

Hvordan er rutinene for tilsetting i rekrutteringsstillinger, og hvordan blir disse fulgt opp fra HR-avdelingen? Hvordan kan vi samarbeide på tvers av de ulike administrative fagfeltene for å lykkes enda bedre og mer effektivt i rekruttering av de rette kandidatene?

File:Rekrutteringsstillinger .pptx

4. Internasjonalisering - inn og utreise

Kursholder: Internasjonalt senter, Jill Anette Opsahl: forskar-/ansattmobilitet, Kristin Torp Skogedal: Erasmus+-programmet, Elin Berge Flo og Signe Knapskog: Studentmobiltetet generelt.

Få en presentasjon av vårt nye Internasjonale senter som er et rådgivende, tverrfaglig senter lokalisert på Studentsenteret, og få nyttige tips i forbindelse med inn- og utreise.

File:internasjonalisering inn- og utreise.pptx

5. Nytt tidsregistreringsystem for TA-ansatte

Kursholder: Kate Fauskanger, rådgiver økonomiavdelingen

Fra 2018 innføres nytt tidsregistreringssystem i PAGA for alle ansatte i teknisk-administrative stillinger. Kate vil presentere systemet, og gi en innføring i hvordan det skal brukes.

File:Min Tid - presentasjon 2017-10.pptx

6. Studentdata – uttak av rapporter og statistikk

Kursholder: Mustafa Hussain, rådgiver Studieadministrativ avdeling

Møt en ekspert på bruk av verktøyet Tableau, et verktøy vi bruker for å lage særdeles gode rapporter og statistikk om studentdata, og lær hvordan du kan hjelpe din god oversikt.

File:tableau MN.pptx

Kompetanse og karriereutvikling

File:Kompetanse- og karriereutvikling for administrasjonen - Policy og tiltaksplan (002).pdf

Foredragsholder