Læringsutbytte

Fra matnat
Revisjon per 18. des. 2012 kl. 14:56 av Nzlis (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Den utskrivbare versjonen støttes ikke lenger eller har rendringsfeil. Oppdater eventuelle bokmerker i nettleseren din og bruk nettleserens standard utskriftsfunksjon i stedet.

Kunnskapsdepartementet (KD) fastsatte våren 2009 det nasjonale kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning som en del av Norges oppfølging av Bologna-prosessen. En av flere målsettinger er et kompatibelt gradssystem på tvers av europeiske landegrenser. Kvalifikasjonsrammeverket beskriver det læringsutbyttet det forventes at alle kandidater som har fullført utdanning på det aktuelle nivå skal ha ved endt utdanning. Graderingen av prestasjonen gjøres ved hjelp av karakterskalaen.

Læringsutbyttet for de tre hovednivåene i høyere utdanning – bachelor, master og ph.d - beskrives i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Kvalifikasjonsrammeverket setter fokus på skiftet fra undervisning til læring, fokus er endret fra hva studentene skal undervises i til hvilket læringsutbytte studentene skal sitte igjen med etter fullført studie.

Føringene som gis av KD er at nye studier som institusjonene etablerer etter fastsetting av rammeverket, skal være i overensstemmelse med rammeverket. Ved utgangen av 2012 skal alle studie- og fagplaner i allerede etablerte studier være i samsvar med kvalifikasjonsrammeverket.


Læringsutbytte ved MN - Arbeidsgruppens anbefalinger


Arbeidsgruppens anbefalinger - Oversendelsesbrev fra fakultetet datert 9. november 2010

Oppnevning av arbeidsgruppe for kvalifikasjonsrammeverk og læringsutbytte - Arbeidsgruppens sammensetning og mandat

Status for arbeidet med kvalifikasjonsrammeverket og videre fremdrift - notat fremlagt på instituttledermøte 4. mai 2010


Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og norsk karaktersystem


Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - hva foreligger av rammer og standarder, og hvilke implikasjoner har disse for utforming av studieplaner - Foredrag av seniorrådgiver Etelka Tamminen Dahl, Utdanningsavdeling UiB, på informasjonsmøter ved MN-institutter januar 2010

Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning? - Foredrag av seniorrådgiver Eirik Lien, studieavdeling NTNU, ved UHRs karakterseminar 28. oktober 2009 (PP-presentasjon)


Beskrivelse av læringsutbytte - Eksempler fra andre institusjoner

Lenker til ulike nettsteder med veiledninger til implementering av kvalifikasjonrammeverk og hvordan læringsutbytte beskrives.


ENGELSK

  • Writing Learning Outcomes BCIT British Columbia Institute of Technology, Canada - Sjekkliste og bruk av verb for beskrivelse av læringsutbytte


NORSK


Læringsutbytte og vurdering


Ta gjerne kontakt dersom du har kommentarer til siden, eller forslag til lenker som bør finnes her (ingrid.solhoy-at-mnfa.uib.no)