Forskningsadministrativt nettverk

Fra matnat

Forskningsadministrativt nettverk inkluderer alle institutter og forskningssentre ved fakultetet. Hvert institutt har en representant i nettverket. I tillegg mottar administrasjonssjefene innkalling og deltar etter eget ønske.


Nettverket har møter hver 14. dag.


Innspill til administrativt utviklingsprosjekt