Forskjell mellom versjoner av «For nyansatte»

Fra matnat
Linje 5: Linje 5:
 
Alle økonomikonsulenter ved fakultetet møtes jevnlig i Økonomifourm. Møtekalender og referater fra tidligere møter finnes [https://wiki.uib.no/matnat/index.php/%C3%98konomiforum her].
 
Alle økonomikonsulenter ved fakultetet møtes jevnlig i Økonomifourm. Møtekalender og referater fra tidligere møter finnes [https://wiki.uib.no/matnat/index.php/%C3%98konomiforum her].
  
Ved eventuelle spørsmål etc. ta kontakt med tildelt mentor eller med fakultetet. Kontaktinformasjon for økonomiseksjonen ved fakultetet finnes [http://www.uib.no/matnat/57738/ledelse-og-fakultetsadministrasjon her]
+
Ved eventuelle spørsmål etc. ta kontakt med tildelt mentor eller med fakultetet. Kontaktinformasjon for økonomiseksjonen ved fakultetet finnes [http://www.uib.no/matnat/57738/ledelse-og-fakultetsadministrasjon her]. Økonomiseksjonen har også en felles e-postadresse: okonomi@mnfa.uib.no.
  
  

Revisjonen fra 13. mar. 2015 kl. 16:01

Velkommen som nyansatt økonomikonsulent ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Presentasjon til nyansatte økonomikonsulenter finnes her (kommer).

Alle økonomikonsulenter ved fakultetet møtes jevnlig i Økonomifourm. Møtekalender og referater fra tidligere møter finnes her.

Ved eventuelle spørsmål etc. ta kontakt med tildelt mentor eller med fakultetet. Kontaktinformasjon for økonomiseksjonen ved fakultetet finnes her. Økonomiseksjonen har også en felles e-postadresse: okonomi@mnfa.uib.no.


Opplæring

Hvilke kurs bør en ta? (Kursdokumentasjon er også tilgjengelig på denne siden)

Kurskalender