Forskjell mellom versjoner av «For nyansatte»

Fra matnat
Linje 3: Linje 3:
  
  
Ved ansettelse av ny økonomikonsulent må instituttet må gi fakultetet beskjed i god tid slik at den nyansatte blir lagt til på e-postlisten for økonomikonsulenter (okonomikonsulenter@mnfa.uib.no) , samt tilordna mentor.
 
 
 
'''Den nyansatte må søke tilgang til følgende tjenester via Sebra :'''
 
 
• Internett og intranett
 
 
• e-post adresse
 
 
• eget lagringsområde
 
 
• utskriftstjeneste
 
 
 
Mer informasjon finnes [https://it.uib.no/Brukarkonto_for_tilsette her]
 
 
For informasjon om adgangskort, se [http://www.uib.no/eia/77423/kortsenteret her]
 
 
 
'''Det må også søkes tilgang til følgende administrative systemer:'''
 
 
• Bestillingssystem BasWare PM
 
 
• Inngående fakturabehandling  BasWare IP
 
 
• Oracle  - ADI, PA og AR
 
 
• Personalportalen PAGA
 
 
• Discoverer
 
 
• Ephorte
 
 
 
Informasjon og søknadsskjema finnes på UiB sin hjemmeside under «for ansatte» -> «økonomi og innkjøp» -> «økonomisystemer». [https://it.uib.no/Administrative_fellessystemer_ved_UiB her]
 
  
  

Revisjonen fra 3. des. 2014 kl. 10:05

Sjekkliste for mottak av ny økonomikonsulentOpplæring

Hvilke kurs bør en ta?(Kursdokumentasjon er også tilgjengelig på denne siden)

Kurskalender