Forskjell mellom versjoner av «For nyansatte»

Fra matnat
Linje 34: Linje 34:
 
• Discoverer
 
• Discoverer
  
• Ephorte – bestillingsskjema for ny bruker
+
• Ephorte
  
  

Revisjonen fra 3. des. 2014 kl. 10:04

Sjekkliste for mottak av ny økonomikonsulent


Ved ansettelse av ny økonomikonsulent må instituttet må gi fakultetet beskjed i god tid slik at den nyansatte blir lagt til på e-postlisten for økonomikonsulenter (okonomikonsulenter@mnfa.uib.no) , samt tilordna mentor.


Den nyansatte må søke tilgang til følgende tjenester via Sebra :

• Internett og intranett

• e-post adresse

• eget lagringsområde

• utskriftstjeneste


Mer informasjon finnes her

For informasjon om adgangskort, se her


Det må også søkes tilgang til følgende administrative systemer:

• Bestillingssystem BasWare PM

• Inngående fakturabehandling BasWare IP

• Oracle - ADI, PA og AR

• Personalportalen PAGA

• Discoverer

• Ephorte


Informasjon og søknadsskjema finnes på UiB sin hjemmeside under «for ansatte» -> «økonomi og innkjøp» -> «økonomisystemer». her


Opplæring

Hvilke kurs bør en ta?(Kursdokumentasjon er også tilgjengelig på denne siden)

Kurskalender