For nyansatte

Fra matnat

Velkommen som nyansatt økonomikonsulent ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Presentasjon til nyansatte økonomikonsulenter finnes her.

Alle økonomikonsulenter ved fakultetet møtes jevnlig i Økonomifourm. Møtekalender og referater fra tidligere møter finnes her.

Ved eventuelle spørsmål etc. ta kontakt med tildelt mentor eller med fakultetet. Kontaktinformasjon for økonomiseksjonen ved fakultetet finnes her. Økonomiseksjonen har også en felles e-postadresse: okonomi@mnfa.uib.no.

Felles e-postadresse for alle økonomikonsulentene ved fakultetet er okonomikonsulenter@mnfa.uib.no.

Arbeidsstøtte for økonomi og innkjøp finnes på de sentrale nettsidene til UiB her.


Opplæring

Hvilke kurs bør en ta? (Kursdokumentasjon er også tilgjengelig på denne siden)

Kurskalender