Fakultetsstyret@mnfa.uib.no

Fra matnat
Revisjon per 6. mai 2009 kl. 14:29 av Nfyte (diskusjon | bidrag)

dekanus Hans Petter Sejrup

prodekanus Geir Anton Johansen

visedekanus for undervisning Rein Aasland

professor Arne Graue, Institutt for fysikk og teknologi

professor Petter Larsson, Institutt for biologi

professor Pinar Heggernes, Institutt for informatikk

stipendiat Åsmund Haugen, Institutt for fysikk og teknologi

administrasjonssjef Heidi Espedal, Institutt for geovitenskap

overingeniør Ole Tumyr, Institutt for geovitenskap

student Arne Schille, Institutt for fysikk og teknologi

student Jarle Oaland, Institutt for fysikk og teknologi

fakultetsdirektør Bjørn Åge Tømmerås, fakultetssekretariatet

seksjonssjef Astrid Breivik, fakultessekretariatet

seniorkonsulent Hilde Lindtner, fakultetssekretariatet