Eksamen

Fra matnat
Revisjon per 23. jun. 2022 kl. 13:39 av St11034 (diskusjon | bidrag)

Samleside for eksamensadministrasjon

Alle rutiner og dokument på denne sida er no flytta til Mitt UiB.

Oppdaterte rutiner fins i emnet "Studieadministrativ handbok - MN"


Klage på karakterfastsetting

[Rutine for behandling av klage på karakterfastsetting]

Registrere klage i FS

Saksbehandling av klager på karakterfastsetting

Retningslinjer for behandling av sensurklager

Klageprotokoll i FS


Rutinebeskrivelser

Rutiner for behandling av vurderingsprotokoller

Masterprotokoll fra FS

Rutinebeskrivelse for administrative - klargjøring for masterinnlevering i FS

Veiledning Innlevering av masteroppgaver for studenter NORSK og ENGELSK

Filtrere emner i Vurderingsprotokoll

Spesialpensum bachelor og master - melde opp og ta ut protokoll

Registrere trekkfrist og eksamensperiode i FS

Endring av sensur - protokoll

Rutine for registrering av vurderingsprotokoller og overføring av sensur i Fs oppdatert 7 mars 2017

Rutine registrere emne som utgår og overføre til protokoll

Rutine for registrering av papirbaserte eksamensprotokoller i ePhorte oppdatert 7 mars 2017

Eksamensplanlegging i TP? Sjå sida Time- og eksamensplanlegging


Reglement og retningslinjer

Etteroppmelding etter 1. september/1. februar (krever innlogging)

Fritak og manuell oppmelding (krever innlogging)

Innpassing – tildeling av ny grad for studenter som tidligere har fullført bachelorgrad

Sensormappe for emneeksamen

Avlegge eksamen på UNIS


Sensur

Brev om sensoroppnevning og retningslinjer for ekstern sensor


Skjema

Klage på karakterfastsetting ......... Engelsk versjon

Skjema for sensorhonorar

Søknad om tidlig eksamen

Adresseskjema for tilsending av mastervitnemål


Skriftlig eksamen

Rutiner for kopiering og pakking ved skriftlig eksamen

Emnekodeark eksempel

Etiketter eksamenskonvolutt

Besøksskjema eksamenslokalet

Instruks til fagpersoner under eksamen ....... Engelsk versjon

Tilrettelegging - eksamen i annet lokale


Muntlig eksamen

Retningslinjer for ekstern sensur ved muntlig vurdering


Eksamensforum

Referat Eksamensforum vår 15


Vurderingsmodulen i FS

Rutinebeskrivelser fra FS-hjelp

Godkjenning av obligatoriske deler

Opprette kommisjoner og sensorer


For studenter

Nettside om eksamen for studenter

Nettside om eksamen for studenter - engelsk