Forskjell mellom versjoner av «Budsjett»

Fra matnat
Linje 4: Linje 4:
 
Maler for budsjettering utarbeidet av Økonomiavdelingen finnes her: [http://www.uib.no/foransatte/17339/budsjettering Budsjettering]
 
Maler for budsjettering utarbeidet av Økonomiavdelingen finnes her: [http://www.uib.no/foransatte/17339/budsjettering Budsjettering]
 
<br />Fakultetet utarbeider hvert år egne maler for budsjettering, med utgangspunkt i malene fra Økonomiavdelingen.
 
<br />Fakultetet utarbeider hvert år egne maler for budsjettering, med utgangspunkt i malene fra Økonomiavdelingen.
 +
  
 
===== Maler for budsjettering av fastlønn 2015 =====
 
===== Maler for budsjettering av fastlønn 2015 =====
Linje 24: Linje 25:
  
 
[[Media:Mal Fastlønnsbudsjett 2015 Oppdrag TDI.xlsx|Mal Fastlønnsbudsjett Oppdrag (TDI)]]
 
[[Media:Mal Fastlønnsbudsjett 2015 Oppdrag TDI.xlsx|Mal Fastlønnsbudsjett Oppdrag (TDI)]]
 +
 +
 +
===== Maler for budsjettering av fastlønn 2015 =====
 +
[[Media:B3 Mal 2015.xlsx|B3 Mal 2015]]
 +
 +
[[Media:B3 Mal 2015 med kontrollpivot.xlsx|B3 Mal 2015 med kontrollpivot]]
 +
 +
[[Media:B3 Mal BOA 2015 med kontrollpivot.xlsx|B3 Mal BOA 2015 med kontrollpivot]]
 +
  
  
Linje 29: Linje 39:
 
Om det er behov for å gjøre endringer i budsjettet utover i året, fylles [[Media:Mal for endringer i B3 2015.xlsx|skjema for endring i B3]] ut, og sendes til okonomi@mnfa.uib.no.
 
Om det er behov for å gjøre endringer i budsjettet utover i året, fylles [[Media:Mal for endringer i B3 2015.xlsx|skjema for endring i B3]] ut, og sendes til okonomi@mnfa.uib.no.
 
For å se når fakultetet har anledning til å oppdatere B3, se rapporteringskalender, som finnes [https://wiki.uib.no/matnat/index.php/Regnskapsrapportering her].
 
For å se når fakultetet har anledning til å oppdatere B3, se rapporteringskalender, som finnes [https://wiki.uib.no/matnat/index.php/Regnskapsrapportering her].
 +
  
  
Linje 37: Linje 48:
  
 
Det er kun fakultetet som har anledning til å gjøre endringer i B3. Instituttene legger sine budsjetter inn i B4, fakultetet kontrollerer og laster over i B3.
 
Det er kun fakultetet som har anledning til å gjøre endringer i B3. Instituttene legger sine budsjetter inn i B4, fakultetet kontrollerer og laster over i B3.
 
 
''Flere budsjettmaler for 2015 kommer...''
 

Revisjonen fra 16. des. 2014 kl. 11:22

Maler for budsjettering i GL


Maler for budsjettering utarbeidet av Økonomiavdelingen finnes her: Budsjettering
Fakultetet utarbeider hvert år egne maler for budsjettering, med utgangspunkt i malene fra Økonomiavdelingen.


Maler for budsjettering av fastlønn 2015

Mal Fastlønnsbudsjett GB


TDI-modellen er under implementering ved UiB, og i 2015 skal det budsjetteres med indirekte kostnader etter TDI-modellen for eksternfinansierte prosjekter der TDI-modellen ble lagt til grunn ved utarbeiding av søknadsbudsjettet. Fakultetet har utarbeidet et sett med maler for budsjettering i fastlønn i BOA med 40 % kostnadsoverhead og et sett med maler der indirekte kostnader beregnes etter TDI-modellen. Som tidligere, er det også utarbeidet separate maler for bidrag og oppdrag, siden bidragsprosjekter ofte inkluderer egenfinansiering, mens oppdragsprosjekter skal være fullfinansierte.


Maler med 40 % kostnadsoverhead:

Mal Fastlønnsbudsjett Bidrag

Mal Fastlønnsbudsjett Oppdrag


Maler med indirekte kostnader beregnet etter TDI-modellen:

Mal Fastlønnsbudsjett Bidrag (TDI)

Mal Fastlønnsbudsjett Oppdrag (TDI)


Maler for budsjettering av fastlønn 2015

B3 Mal 2015

B3 Mal 2015 med kontrollpivot

B3 Mal BOA 2015 med kontrollpivot


Skjema for endring i B3

Om det er behov for å gjøre endringer i budsjettet utover i året, fylles skjema for endring i B3 ut, og sendes til okonomi@mnfa.uib.no. For å se når fakultetet har anledning til å oppdatere B3, se rapporteringskalender, som finnes her.


Merk at beløp i budsjettet minimum skal rundes av til hele 100. Om summen av avrundet beløp per måned ikke stemmer med avrundet beløp på årsbasis, skal det justeres i desember.


Budsjettet legges inn i økonomisystemet ved hjelp av budsjetteringsverktøyet ADI. For mer informasjon om ADI, se økonomisystem ved UiB

Det er kun fakultetet som har anledning til å gjøre endringer i B3. Instituttene legger sine budsjetter inn i B4, fakultetet kontrollerer og laster over i B3.