Forskjell mellom versjoner av «Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)»

Fra matnat
Linje 34: Linje 34:
  
 
===[[Gjennomføringsfasen]]===
 
===[[Gjennomføringsfasen]]===
 
Brukerveiledning for fakturering i PA finnes [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/PA_brukerdokumentasjon_-_Fakturering_p%C3%A5_web her] ''Om det er behov for å kreditere en utgående faktura, fylles kreditnotagrunnlag ut, og sendes til regnskapskontoret. Kreditnotagrunnlag finnes [http://www.uib.no/foransatte/25936/uib her]''
 
 
Brukerveiledning for bilagsbehandling knyttet til bidrags- og oppdragsprosjekter finnes [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/BOA_bilagsbehandling her]
 
 
Brukerveiledning for rebudsjettering av PA-prosjekter finnes [http://ekstern.filer.uib.no/okonomi/Brukerdokumentasjon/BOA/PA_BRUKERDOK_REBUDSJETTERE.pdf her]
 
  
 
</div>
 
</div>

Revisjonen fra 8. jun. 2015 kl. 09:58

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er aktivitet finansiert av eksterne finansieringskilder.

Informasjon fra BOA-gruppen ved Økonomiavdelingen finnes her: BOA-wiki

Aktuelle lover og regler for BOA finnes her

Avslutningsfasen

Brukerveiledning for avslutning av PA-prosjekter finnes her


Rutiner og maler BOA

Mal for budsjettering av innbetalinger BOA

Oppskrift på pivotering av PA08 for oversikt over innbetalinger BOA

I noen tilfeller kan det vere behov for å endre sats for kostnadsoverhead i PA. Dette bør gjøres i starten av måneden - etter at forrige periode er lukket, og før lønn blir importert til PA.


TDI og leiested

Totalkostnadsmodellen TDI er under implementering ved UiB, og informasjon om dette finnes på BOA-wiki under TDI/leiested.

Rutine for bruk av leiestedsartene 9086/9186 kommer, men artene kan tas i bruk allerede nå. Artene brukes på samme måte som 9089/9189 brukes for egenfinansiering, og det er motkonteringen som styrer om det blir en belastning eller en synliggjøring.


Eksterne prosjekter administreres i prosjektmodulen i økonomisystemet. For mer informasjon, se økonomisystem ved UiB.