Forskjell mellom versjoner av «Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)»

Fra matnat
Linje 2: Linje 2:
  
 
Informasjon fra BOA-gruppen ved Økonomiavdelingen finnes her:
 
Informasjon fra BOA-gruppen ved Økonomiavdelingen finnes her:
[https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/Hovedside BOA-wiki]
+
[https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/BOA_prosessene BOA-wiki]
  
 
Aktuelle lover og regler for BOA finnes [http://regler.app.uib.no/regler/Del-4-OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.1-OEkonomiforvaltning/4.1.5-Bidrags-og-oppdragsfinansiert-aktivitet her]
 
Aktuelle lover og regler for BOA finnes [http://regler.app.uib.no/regler/Del-4-OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.1-OEkonomiforvaltning/4.1.5-Bidrags-og-oppdragsfinansiert-aktivitet her]

Revisjonen fra 18. nov. 2014 kl. 10:32

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er aktivitet finansiert av eksterne finansieringskilder.

Informasjon fra BOA-gruppen ved Økonomiavdelingen finnes her: BOA-wiki

Aktuelle lover og regler for BOA finnes her


Totalkostnadsmodellen TDI er under implementering ved UiB, og informasjon om dette finnes på BOA-wiki under TDI/leiested.


Eksterne prosjekter administreres i prosjektmodulen i økonomisystemet. For mer informasjon, se økonomisystem ved UiB.