Forskjell mellom versjoner av «Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)»

Fra matnat
 
(7 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 3: Linje 3:
 
Informasjon fra BOA-gruppen ved Økonomiavdelingen finnes her:
 
Informasjon fra BOA-gruppen ved Økonomiavdelingen finnes her:
 
[https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/BOA_prosessene BOA-wiki]
 
[https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/BOA_prosessene BOA-wiki]
 +
''Her kan man blant annet holde seg oppdatert på [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/BOA_nyheter nyheter] for forvaltning av BOA ved UiB.''
  
 
Aktuelle lover og regler for BOA finnes [http://regler.app.uib.no/regler/Del-4-OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.1-OEkonomiforvaltning/4.1.5-Bidrags-og-oppdragsfinansiert-aktivitet her]
 
Aktuelle lover og regler for BOA finnes [http://regler.app.uib.no/regler/Del-4-OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.1-OEkonomiforvaltning/4.1.5-Bidrags-og-oppdragsfinansiert-aktivitet her]
Linje 13: Linje 14:
 
===[[Søknads- og kontraktsfasen]]===
 
===[[Søknads- og kontraktsfasen]]===
  
Informasjon om søknadsfasen finnes [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/S%C3%B8knad her]
 
 
Informasjon om kontraktsfasen finnes [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/Kontrakt her]
 
  
 
</div>
 
</div>
Linje 25: Linje 23:
  
 
===[[Oppstartsfasen]]===
 
===[[Oppstartsfasen]]===
 
Informasjon om oppstartsfasen finnes [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/Oppstart her]
 
 
Brukerveiledning for oppretting og basisbudsjettering av PA-prosjekter finnes [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/Opprett_prosjektet_i_PA_modulen her], og sjekkliste for '''kontorsjef''' finnes [http://ekstern.filer.uib.no/okonomi/Brukerdokumentasjon/BOA/Kontorsjefens_avsjekkpunkter.pdf her]
 
  
 
</div>
 
</div>
Linje 41: Linje 35:
  
 
===[[Gjennomføringsfasen]]===
 
===[[Gjennomføringsfasen]]===
 
Brukerveiledning for fakturering i PA finnes [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/PA_brukerdokumentasjon_-_Fakturering_p%C3%A5_web her] ''Om det er behov for å kreditere en utgående faktura, fylles kreditnotagrunnlag ut, og sendes til regnskapskontoret. Kreditnotagrunnlag finnes [http://www.uib.no/foransatte/25936/uib her]''
 
 
Brukerveiledning for bilagsbehandling knyttet til bidrags- og oppdragsprosjekter finnes [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/BOA_bilagsbehandling her]
 
 
Brukerveiledning for rebudsjettering av PA-prosjekter finnes [http://ekstern.filer.uib.no/okonomi/Brukerdokumentasjon/BOA/PA_BRUKERDOK_REBUDSJETTERE.pdf her]
 
  
 
</div>
 
</div>
Linje 56: Linje 44:
  
 
===[[Avslutningsfasen]]===
 
===[[Avslutningsfasen]]===
 
Brukerveiledning for avslutning av PA-prosjekter finnes [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/Avslutning her]
 
  
 
</div>
 
</div>
Linje 64: Linje 50:
 
|}
 
|}
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
 
 
==== Rutiner og maler BOA====
 
 
[[Media:Mal for budsjettering av innbetalinger BOA.xlsx|Mal for budsjettering av innbetalinger BOA]]
 
 
[[Media:Innbetalinger_BOA.ppt|Oppskrift på pivotering av PA08 for oversikt over innbetalinger BOA]]
 
 
I noen tilfeller kan det vere behov for å endre sats for kostnadsoverhead i PA. Dette bør gjøres i starten av måneden - etter at forrige periode er lukket, og før lønn blir importert til PA.
 
  
  
 
==== TDI og leiested ====
 
==== TDI og leiested ====
  
Totalkostnadsmodellen TDI er under implementering ved UiB, og informasjon om dette finnes på BOA-wiki under [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/TDI/leiested TDI/leiested].
+
Totalkostnadsmodellen TDI er under implementering ved UiB, og informasjon om dette finnes på BOA-wiki under [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/TDI/leiested TDI/leiested]. Her finnes blant annet mal for beregning av kostnadsoverhead.
  
''Rutine for bruk av leiestedsartene 9086/9186 kommer, men artene kan tas i bruk allerede nå. Artene brukes på samme måte som 9089/9189 brukes for egenfinansiering, og det er motkonteringen som styrer om det blir en belastning eller en synliggjøring.''
+
''Rutine for bruk av leiestedsartene 9086/9186 finnes i [http://ekstern.filer.uib.no/okonomi/Kursdokumentasjon/TDI/150503_TDI_I_PROSJEKTMODUL_OG_REGNSKAP.pdf presentasjon fra informasjonsmøte 13. mai 2015]. Artene brukes på samme måte som 9089/9189 brukes for egenfinansiering, og det er motkonteringen som styrer om det blir en belastning eller en synliggjøring.''
  
  
  
 
''Eksterne prosjekter administreres i prosjektmodulen i økonomisystemet. For mer informasjon, se [https://wiki.uib.no/matnat/index.php/%C3%98konomisystem_ved_UiB økonomisystem ved UiB].''
 
''Eksterne prosjekter administreres i prosjektmodulen i økonomisystemet. For mer informasjon, se [https://wiki.uib.no/matnat/index.php/%C3%98konomisystem_ved_UiB økonomisystem ved UiB].''

Nåværende revisjon fra 8. jun. 2015 kl. 10:39

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er aktivitet finansiert av eksterne finansieringskilder.

Informasjon fra BOA-gruppen ved Økonomiavdelingen finnes her: BOA-wiki Her kan man blant annet holde seg oppdatert på nyheter for forvaltning av BOA ved UiB.

Aktuelle lover og regler for BOA finnes her


TDI og leiested

Totalkostnadsmodellen TDI er under implementering ved UiB, og informasjon om dette finnes på BOA-wiki under TDI/leiested. Her finnes blant annet mal for beregning av kostnadsoverhead.

Rutine for bruk av leiestedsartene 9086/9186 finnes i presentasjon fra informasjonsmøte 13. mai 2015. Artene brukes på samme måte som 9089/9189 brukes for egenfinansiering, og det er motkonteringen som styrer om det blir en belastning eller en synliggjøring.


Eksterne prosjekter administreres i prosjektmodulen i økonomisystemet. For mer informasjon, se økonomisystem ved UiB.