Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Fra matnat

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er aktivitet finansiert av eksterne finansieringskilder.

Informasjon fra BOA-gruppen ved Økonomiavdelingen finnes her: BOA-wiki Her kan man blant annet holde seg oppdatert på nyheter for forvaltning av BOA ved UiB.

Aktuelle lover og regler for BOA finnes her


TDI og leiested

Totalkostnadsmodellen TDI er under implementering ved UiB, og informasjon om dette finnes på BOA-wiki under TDI/leiested. Her finnes blant annet mal for beregning av kostnadsoverhead.

Rutine for bruk av leiestedsartene 9086/9186 finnes i presentasjon fra informasjonsmøte 13. mai 2015. Artene brukes på samme måte som 9089/9189 brukes for egenfinansiering, og det er motkonteringen som styrer om det blir en belastning eller en synliggjøring.


Eksterne prosjekter administreres i prosjektmodulen i økonomisystemet. For mer informasjon, se økonomisystem ved UiB.