Arbeidsgruppe ph.d.-administrasjon 2011

Fra matnat

Arbeidsgruppen for ph.d.-administrasjon skal kartlegge og anbefale hvordan det kan legges til rette for gode arbeidsprosesser og god hensiktsmessig arbeidsdeling mellom nivåene og mellom ulike administrative arbeidsfelt. Oppdraget til arbeidsgruppen finnes i Sak 13/11 i Forskerutdanningsutvalget.


1. møte - 6. oktober

Innledning - presentasjon.

2. møte - 21. oktober

Oversikt over ph.d.-rutiner.

Skjematisk oversikt - skjæringspunkt - studie/personal.

3. møte - 17. november

Skjematisk oversikt - skjæringspunkt - studie/personal - NY.

Oversikt - fra innlevering til disputas.
Relevante dokumenter for ph.d.-administrasjonen

Handlingsplan for forskerutdanning ved UiB.

Fellesmal ved MN fakultet.


Ph.d.-rutiner i ePhorte.

Ph.d.-rutiner i FS.

Ph.d.-opptak norsk utdanning.

Ph.d.-opptak utenlandsk utdanning.

Ph.d.-administrasjon ved Institutt for informatikk.

MCB STATUTES.


Rutinebeskrivelse - tilsetting av stipendiater.

Rutinebeskrivelse - utlysning av stipendiatstillinger.


Arbeidsgruppens sammensetning

Eli N. Høie, studiesjef (MN-fakultetet), leder

Elisabeth M. Lysebo, administrasjonssjef (Institutt for biologi)

Elin K. Frigaard, personalkonsulent (MN-fakultetet)

Hege Ommedal, seniorkonsulent (Kjemisk institutt)

Terje Finnekås, seniorkonsulent (Institutt for fysikk og teknologi)

Knut Olav Daasvatn, seniorkonsulent (Molekylærbiologisk institutt)

Grete K. Ersland, administrasjonssjef (Institutt for fysikk og teknologi).

Diem Hong Tran, seniorkonsulent, (MN-fakultetet), er sekretær for arbeidsgruppen