Arbeidsgruppe læringsutbytte

Fra matnat

15. juni 2011

Læringsutbyttebeskrivelser - gjennomgang av forslag fra instituttene

Arbeidsgruppen for læringsutbytte og kvalifikasjonsrammeverk har hatt oppdrag til å se gjennom læringsutbyttebeskrivelsene fra instituttene.

Læringsutbyttetekstene fra instituttene ble fordelt på medlemmene i arbeidsgruppen slik at hvert medlem fikk kommentere tekstene fra 2-3 institutter.

En oversikt over denne fordelingen finnes i brevet til arbeidsgruppen "Oppdrag til arbeidsgruppen".


Arbeidsgruppens innspill og kommentarer:

Biologi: GF, SK

Fysikk: MB

Geofysikk: GF, MB

Geovitenskap: AF, TE

Informatikk: AS, BR

Kjemi: emner AS, program AS, BR

Lærerutdanning: AF, BR

Matematikk: SK

Molekylærbiologi: SK, TE

NanoVT: AS, BR


Arbeidsgruppen var i denne omgang:

AF (Anders Fjose, MBI), AS (Andreas Steigen, BIO), BR (Brian Robins, GEO), GF (George Francis, KI),

MB (Morten Brun, MI), SK (Stein Dankert Kolstø, IFT), TE (Tor Eldevik, GFI)


MatNat sin Wiki-side om læringsutbytte med lenker til viktige dokumenter, arbeidsgruppens anbefalinger og instituttenes læringsutbyttebeskrivelser.