Arbeidsgruppe: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen

Fra matnat

Implementering av generiske ferdigheter
Etter vedtaket i fakultetsstyret: Arbeidsgrupper for implementering, implementeringsplan, m.m. finnes på en egen Wiki-side.


Rapport fra arbeidsgruppen for generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen
Ferdigstilt og levert til fakultetsstyret til behandling i møtet 6. september 2018


Arbeidsgruppe


Arbeidsgruppemøter


Besøk på MN-UiO 23. mars


Informasjon - notater, oversikter, lenker