Arbeidsgruppe: Digital undervisning og vurdering

Fra matnat

Sluttrapport


Sluttrapport - engelsk


Mandat og vedtak i Studiestyret


Møter

Første møte 7.12.2015 Saksliste Referat


Andre møte 2.2.2016 Saksliste


Dokumenter

Tilbakemelding fra instituttene om bruk av digitale programmer i undervisning og eksamen

Brev fra fakultetet

Svar fra instituttene:

Geovitenskap

GFI

MBI

Matematisk

Kjemisk

IFT

BIO


Tilbakemeldinger fra instituttene om behov ved digital eksamen. November 2015

Tilbakemeldinger fra instituttene om behov på digital eksamen


Medlemmer i arbeidsgruppen

Leder: Professor Sigmund Selberg, Matematisk institutt

Professor Øyvind Ytrehus, Institutt for informatikk

Førsteamanuensis Mette Susanne Andresen, Matematisk institutt

Førsteamanuensis Christian Jørgensen, Institutt for biologi

Kjell Roymond Olsen, Studentrepresentant

Førstekonsulent Magnus Svendsen Nerheim, Institutt for biologi

Sekretær: Birthe Gjerdevik (seniorkonsulent, fakultetsadministrasjonen)