Forskjell mellom versjoner av «Økonomisystem ved UiB»

Fra matnat
Linje 1: Linje 1:
 
'''Bestillingssystem (Basware PM)'''
 
'''Bestillingssystem (Basware PM)'''
<br />Gå til [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/Innkj%c3%b8p_ved_UiB innkjøpsportalen] for mer informasjon om innkjøp ved UiB. Her finnes blant annet informasjon om rammeavtaler og brukerstøtte.
+
<br />Gå til [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/Innkj%c3%b8p_ved_UiB innkjøpsportalen] for mer informasjon om innkjøp ved UiB. For brukerstøtte, opprett issue til [https://bs.uib.no/?module=issues&action=new&gid=85 innkjøp]
  
 
Brukerveiledning finnes [http://ekstern.filer.uib.no/okonomi/Kursdokumentasjon/PM_bestillingssystem.pdf her]
 
Brukerveiledning finnes [http://ekstern.filer.uib.no/okonomi/Kursdokumentasjon/PM_bestillingssystem.pdf her]
Linje 24: Linje 24:
  
 
'''Lønns- og personalsystemet (Personalportalen)'''
 
'''Lønns- og personalsystemet (Personalportalen)'''
<br />Personalportalen refereres også til som Paga eller Pagaweb. For brukerstøtte, opprett issue til [https://bs.uib.no/?module=issues&action=new&gid=78 PAGA].
+
<br />Personalportalen refereres også til som Paga eller Pagaweb. For brukerstøtte, opprett issue til [https://bs.uib.no/?module=issues&action=new&gid=78 PAGA]
  
 
Informasjon om bruk av Personalportalen finnes [http://pagaweb.b.uib.no/ her]
 
Informasjon om bruk av Personalportalen finnes [http://pagaweb.b.uib.no/ her]
Linje 40: Linje 40:
  
 
'''Arkivsystem (ePhorte)'''
 
'''Arkivsystem (ePhorte)'''
<br />Arkivsystemet (ePhorte) brukes også av økonomikonsulenter ved UiB, blant annet sendes tildelingsbrev via ePhorte. Informasjon om arkivsystemet finnes på [http://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Hovedside arkwiki].
+
<br />Arkivsystemet (ePhorte) brukes også av økonomikonsulenter ved UiB, blant annet sendes tildelingsbrev via ePhorte. Informasjon om arkivsystemet finnes på [http://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Hovedside arkwiki]
  
 
Brukerveiledninger for ePhorte er samlet [http://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Brukerveiledning_ePhorte her]
 
Brukerveiledninger for ePhorte er samlet [http://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Brukerveiledning_ePhorte her]
Linje 47: Linje 47:
  
  
For brukerstøtte for alle økonomisystemer (med unntak av Personalportalen, og delvis Basware PM), opprett issue til [https://bs.uib.no/?module=issues&action=new&gid=57 Regnskap].
+
For brukerstøtte for alle økonomisystemer (med unntak av Personalportalen og Basware PM), opprett issue til [https://bs.uib.no/?module=issues&action=new&gid=57 Regnskap].
 
Informasjon om tilgang til økonomisystemene finnes [http://www.uib.no/foransatte/25934/%c3%b8konomisystemer her]
 
Informasjon om tilgang til økonomisystemene finnes [http://www.uib.no/foransatte/25934/%c3%b8konomisystemer her]
  
 
''For annen kursdokumentasjon, se [http://wiki.uib.no/matnat/index.php/Oppl%C3%A6ring opplæring]''
 
''For annen kursdokumentasjon, se [http://wiki.uib.no/matnat/index.php/Oppl%C3%A6ring opplæring]''

Revisjonen fra 7. nov. 2014 kl. 15:35

Bestillingssystem (Basware PM)
Gå til innkjøpsportalen for mer informasjon om innkjøp ved UiB. For brukerstøtte, opprett issue til innkjøp

Brukerveiledning finnes her

Basware PM


Inngående fakturabehandling (Basware IP)
Brukerveiledning finnes her

Basware IP


Økonomisystemet Oracle (OAPRD)
Budsjetteringsverktøyet ADI, prosjektmodulen PA og kundemodulen AR finnes alle via innlogging i Oracle.

Brukerveiledning for ADI finnes her
Brukerdokumentasjon for PA er samlet her
Kundemodulen AR brukes ved utgående fakturabehandling, og brukerdokumentasjon finnes her

Oracle


Lønns- og personalsystemet (Personalportalen)
Personalportalen refereres også til som Paga eller Pagaweb. For brukerstøtte, opprett issue til PAGA

Informasjon om bruk av Personalportalen finnes her

Personalportalen


Rapportverktøy (Discoverer)
Logg inn på bruker UiB for å finne data fra hovedbok (GL) og på bruker PAUiB for å finne data fra prosjektmodulen (PA).

Brukerveiledning finnes her

Discoverer Plus


Arkivsystem (ePhorte)
Arkivsystemet (ePhorte) brukes også av økonomikonsulenter ved UiB, blant annet sendes tildelingsbrev via ePhorte. Informasjon om arkivsystemet finnes på arkwiki

Brukerveiledninger for ePhorte er samlet her

ePhorte


For brukerstøtte for alle økonomisystemer (med unntak av Personalportalen og Basware PM), opprett issue til Regnskap. Informasjon om tilgang til økonomisystemene finnes her

For annen kursdokumentasjon, se opplæring