Økonomisystem ved UiB

Fra matnat

Bestillingssystem (Basware PM)
Gå til innkjøpsportalen for mer informasjon om innkjøp ved UiB. For brukerstøtte, opprett issue til Innkjøp

Brukerveiledning finnes her

Basware PM


Inngående fakturabehandling (Basware IP)
Brukerveiledning finnes her Informasjon om hvordan man unngår at faktura vises som pdf i eget vindu, finnes på side 8 i brukerveiledningen.

Basware IP


Økonomisystemet Oracle (OAPRD)
Budsjetteringsverktøyet ADI, prosjektmodulen PA og kundemodulen AR finnes alle via innlogging i Oracle.

Brukerveiledning for ADI finnes her
Brukerdokumentasjon for PA er samlet her
Kundemodulen AR brukes ved utgående fakturabehandling. Brukerdokumentasjon for fakturering i AR finnes her

Oracle


Lønns- og personalsystemet (Personalportalen)
Personalportalen refereres også til som Paga eller Pagaweb. For brukerstøtte, opprett issue til PAGA

Informasjon om bruk av Personalportalen finnes her

Personalportalen


Rapportverktøy (Discoverer)
Logg inn på bruker UiB for å finne data fra hovedbok (GL) og på bruker PAUiB for å finne data fra prosjektmodulen (PA).

Brukerveiledning finnes her

Discoverer Plus


Arkivsystem (ePhorte)
Arkivsystemet (ePhorte) brukes også av økonomikonsulenter ved UiB, blant annet sendes tildelingsbrev fra fakultetet via ePhorte. Informasjon om arkivsystemet finnes på arkwiki For brukerstøtte, opprett issue til ePhorte

Brukerveiledninger for ePhorte er samlet her

ePhorte


For brukerstøtte for alle økonomisystemer (med unntak av Personalportalen og Basware PM), opprett issue til Regnskap. Informasjon om tilgang til økonomisystemene finnes her

For annen kursdokumentasjon, se opplæring