SIRKULASJONSSAK 8. OKTOBER 2012

Fra matnat

SIRKULASJONSSAK


Sak 12/16

Vedtakssak (Saksnr. 12/10402)

Nedleggelse av Adjunktutdanning i matematikk og naturfag

Eventuelle merknader innen 12:00 fredag 12. oktober til eli.hoie@mnfa.uib.no