PhD

Fra matnat

Siden er flyttet til Teams MN studienettverk, Forskerutdanning

På denne siden vil en finne lenker til relevante nettsteder, dokumenter osv. angående forskerutdanningen. Ta gjerne kontakt dersom du har kommentarer til siden, eller forslag til lenker som bør finnes her (disputas@mnfa.uib.no).


Reglement

Forskrift ph.d. - engelsk oversettelse

Retningslinjer for kandidater tatt opp til graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Vedtatt i fakultetsstyret 02.07.2003, endret 02.03.2005, 08.03.2006 og 24.06.2009

Retningslinjer på norsk

Guidelines in English

Retningslinjer for vurdering av norske doktorgrader

Opptak

Anbefaling av opptak til ph.d.-programmet

Kvalifisert til phd-opptak? - Vurdering av opptaksgrunnlag (PP-presentasjon)

Foreløpig/midlertidig studierett - pre-ph.d.

Hospitantstudierett på ph.d.

Søknad om opptak til ph.d. programmet (norsk)

Søknad om opptak til ph.d. programmet (engelsk)

Veiledning til søknadsskjema (norsk)

Søknad om opptak til ph.d. programmet (engelsk)

Veiledning til søknadsskjema (engelsk)


Gjennomføring

Tidskonto

Oppfølging halvtårsregistrering FS-rapport 728.001 gir mulighet for å få en oversikt over hvem som har registrert seg det aktuelle semesteret. Se oppskrift for valg og avhaking.

Internasjonalisering/reise

Disputasadministrasjon

Rutinebeskrivelse - Digital innlevering - Søknad om å levere avhandling og forslag til komité

Ph.d.-rutiner i ePhorte

Retningslinjer - Innpass eller spesialpensum for eksterne aktiviteter

Skjema for forslag til bedømmelseskomite (komitéskjema)

Skjema for habilitetserklæring (norsk)

Skjema for habilitetserklæring (engelsk)

Prøveforelesningsskjema

Skjema for Innberetning disputas/Final report


Rutinebeskrivelser

Spesialpensum på ph.d. - Retningslinjer, koder, oppmelding, titler, protokoll

Løsning dersom kandidaten ikke finner emnene sine i Mitt UiB - Sebra

Nyttige FS-rapporter

Brukerhåndbok for doktorgradsmodulen i FS