Masteropptak, masterstudier

Fra matnat

Masteropptak - oversikter (flere år)

Søkertall fra høst 2008 - høst 2018

Masteropptak 2013/14 - 2015/16


Masteropptak per år

2009: Orientering masteropptak vår 2009, høst 2009

2010: Orientering masteropptak vår 2010, høst 2010

2011: Orientering masteropptak vår 2011, høst 2011

2012: Orientering masteropptak høst 2012 (ingen rapport for vår 2012)

2013: Orientering masteropptak høst 2013 (ingen rapport for vår 2013)

2014: Søkertall vår 2014, høst 2014; Orientering masteropptak [ vår 2014 (ikke ferdig)]; [høst 2014 (ikke ferdig)]

2015: Søkertall vår 2015, høst 2015; Orientering masteropptak høst 2015

2016: Søkertall vår 2016, høst 2016; Orientering masteropptak vår 2016, høst 2016

2017: Søkertall vår 2017, høst 2017; Orientering masteropptak vår 2017, høst 2017

2018: Søkertall vår 2018, [ høst 2018]; Orientering masteropptak [ vår 2018], [ høst 2018]