MØTE 4. APRIL 2018

Fra matnat

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument (pdf). Oversendelser fra instituttene med forslag til studieplanendringer er ikke med i samledokumentet.

PROTOKOLL fra møte 14. februar 2018


SAK 18/6
SMÅ STUDIEPLANENDRINGER FOR HØSTSEMESTERET 2018 - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2017/11118)

VEDLEGG: Brev fra fakultetet og oversendelser fra instituttene


SAK 18/7
UTDANNINGSMELDING 2017 - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2018/1410, 2018/1158)

VEDLEGG: Utkast til UTDANNINGSMELDING 2017


SAK 18/8
PROGRAMEVALUERINGER FRA INSTITUTT FOR INFORMATIKK - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

VEDLEGG


SAK 18/9
SENSURFRIST OG FORSINKET SENSUR - Saksforelegg
Diskusjons- og vedtakssak (Saksnr. 2018/3795)


SAK 18/10
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. Orientering om masteropptak våren 2018
  2. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering