MØTE 16. MARS 2016

Fra matnat

kl. 1015-1200

Rom 1C6a (tidligere 1005), Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

[ Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument] (pdf) - vedleggene med oversendelser fra instituttene er ikke med i dette dokumentet.


Protokoll fra møte 28. oktober 2015


Sak 16/1

Vedtakssak (Saksnr. )

[ SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM] - saksforelegg

VEDLEGG: [ xxx]


SAK 16/2

Vedtakssak (Saksnr. )

[ PROGRAMEVALUERINGER OG OPPDATERING AV PLANEN] - saksforelegg

VEDLEGG:

- [ Programevaluering av bachelor i xxx]


SAK 16/3

Vedtakssak (Saksnr. )

[ ENDRINGER I FAKULTETETS UTFYLLENDE REGLER FOR GRADSSTUDIER] - saksforelegg

VEDLEGG

- [ Brev fra fakultetet]


SAK 16/4

Diskusjonssak (Saksnr. )

[ ANTALL STUDIEPLASSER PÅ MASTERPROGRAM] - saksforelegg

VEDLEGG


SAK 16/5

EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

1. [Masteropptak vår 2016.]

2. Ny undervisningsleder for BIO

3. [Utlysning av nye Sentre for fremragende utdanning.]

4. bioCEED - Årsrapport 2015

5. [ Studiebarometer 2015.]

6. NOKUTs kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser:

-- a. [ Evaluering av læringsutbyttebeskrivelser innen biologi (oktober 2015)]

-- b. [ Evaluering av læringsutbyttebeskrivelser innenfor datafag (november 2015)]

-- c. [ Sluttrapport (november 2015)]

7. Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring (KD, NOKUT). Muntlig orientering

8. [ Rapporteringstall.] Muntlig og lenke

9. Sivilingeniørtittel. Muntlig orientering.

10. Nye opptakskrav til realfagsstudier. Muntlig orientering.

11. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering