MØTE 14. SEPTEMBER 2011

Fra matnat

MØTE 14. SEPTEMBER 2011

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjonens møterom)

Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)


Innkalling

Protokoll fra møte 27. april 2011


Sak 12/11

Beskrivelser av læringsutbytte – avslutning av saken - saksforelegg


Sak 13/11

Opprettelse av felles masterprogram i informatikk - programutvikling - saksforelegg

Vedlegg:

Brev fra Institutt for informatikk datert 25. mai 2011)

Oppdatert studieplan for programutvikling

Intensjonsavtale (ettersendes)


Sak 14/11

Rapport om masterprogram i energi – forslag til innhold - saksforelegg

Vedlegg:

Rapport

Høringssak - brev fra fakultetet

Høringssvarene fra instituttene


Sak 15/11

Masteropptak – kvote og internasjonale selvfinansierte søkere - saksforelegg

Vedlegg:

Gjennomføring - KVOTE og INTGRAD


Orienteringssaker

1. Skolepresentasjon presenteres 22. september. Vedlagt.

2. Oppnevning/forlengelse av programsensor i kjemi. Vedlagt.

3. Oppnevning av arbeidsgruppe for brukerorientert matematikkundervisning. Vedlagt.

4. Oversikt over masteropptak høsten 2011. Vedlagt.

5. Orientering om opptak og semesterstart høsten 2011. Deles ut på møtet.

6. Orientering om Senter for fremragende undervisning (SFU) med professor Arild Raaheim, Institutt for pedagogikk.